Ανακοινώσεις Σπουδών

Θα γίνει αναπλήρωση μαθήματος την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017, ώρα 6-8 μμ στο Εργαστήριο Πληροφορικής.