Ανακοινώσεις Σπουδών

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει στην αίθουσα Α4 στη θέση του μαθήματος Μεταλλικές Κατασκευές ΙΙΙ που έχει αναβληθεί. Θα βρείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.