Ανακοινώσεις Σπουδών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 7ου Εξαμήνου που παρακολουθούν το μάθημα Πειραματική Εδαφομηχανική  ότι δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  01/11/2017 και την Παρασκευή 03/11/2017 λόγω ασθένειας της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει  έπειτα από συνεννόηση με τους φοιτητές