Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ο καιρός στην Πολυτεχνική Σχολή ΖΩΝΤΑΝΑ
Αστική Συγκοινωνία Βόλου
Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)
Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας
Δήμος Βόλου
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.)
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
UTH car pooling
Πρόσβαση Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες
Οδηγός Διασφάλισης Ποιότητας Σπουδών και Λειτουργιών