New logo sm
civ.jpg

 

 • 2020 - 2021 +

   Ομιλητής Χαρίκλεια Τσαλαπάτα
  ΕΔΙΠ ΤΗΜΜΥ
   Θέμα Καινοτόμες πρακτικές προβληματοκεντρικής μάθησης: εμπειρίες σε Ευρώπη και Ασία
   Ημερομηνία  21/10/2020, 13:00, βίντεο διάλεξης
   Περίληψη Το ερευνητικό έργο ALIEN (projectalien.eu) στοχεύει στην προώθηση της ενεργού και προβληματοκεντρικής μάθησης ως στρατηγικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων στη θετική εκπαίδευση. Τα πλεονεκτήματα της ενεργούς και προβληματοκεντρικής μάθησης είναι πολλά. Διευκολύνουν την ανάπτυξη θεμελιώδους γνώσης καθώς και ήπιων δεξιοτήτων, όπως η αναλυτική και κριτική σκέψη, η επιχειρηματική νοοτροπία, η ικανότητα συνεργασίας σε διεπιστημονικές ομάδες και πολλά άλλα. Προετοιμάζουν τους μαθητές για τη μετάβασή τους από το ακαδημαϊκό περιβάλλον στον κόσμο της εργασίας και χτίζουν την ικανότητα μεταφοράς της γνώσης σε επαγγελματικά περιβάλλοντα μέσω σεναρίων εμπνευσμένων από την πραγματική ζωή. Και ευθυγραμμίζονται με τους στόχους ΕΤ2020 για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης μέσω αναδυόμενων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και ψηφιακής τεχνολογίας.

  Παρά τα σαφή εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα, η ενεργή και προβληματοκεντρική μάθηση δεν εφαρμόζονται ευρέως. Οι λόγοι που εμποδίζουν την ευρεία ανάπτυξη τους περιλαμβάνουν την έλλειψη ή τις ανεπαρκείς φυσικές υποδομές, την έλλειψη ανοικτών εκπαιδευτικών ψηφιακών εφαρμογών και προσομοιώσεων για την υποστήριξη της μάθησης, και την ανάγκη υποστήριξης των εκπαιδευτών προς ως προς την ενσωμάτωση ψηφιακά υποστηριζόμενων ενεργών και προβληματοκεντρικών μεθόδων σε μαθησιακά πλαίσια.

  Το ερευνητικό έργο ALIEN στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων με την εισαγωγή μιας ολιστικής μαθησιακής παρέμβασης που προωθεί την ευρεία υιοθέτηση της ενεργούς και προβληματοκεντρικής μάθησης στην Ευρώπη και την Ασία. Το πρόγραμμα έχει αναπτύξει τα φυσικά εργαστήρια προβληματοκεντρικής μάθησης σε 12 πανεπιστήμια στη Μαλαισία, την Καμπότζη, το Βιετνάμ, το Πακιστάν, και το Νεπάλ. Έχει επίσης αναπτύξει μια ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης που λειτουργεί ως αποθετήριο καλών πρακτικών ενώ προωθεί τη συνεργασία και την επαναχρησιμοποίηση εκπαιδευτικού περιεχομένου για την ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων προστιθέμενης αξίας που είναι προσαρμοσμένες σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια.

  Οι συμμετέχοντες στο σενιμάριο θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στα ωφέλη της ενεργούς και προβληματικεντρικής μάθησης καθώς επίσης και της μαθησιακής παρέμβασης του ερευνητικού έργου ALIEN και της θετικής της επίπτωσης στο χτίσιμο εξειδικευμένων επιστημόνων που έχουν τις γνώσεις και δεξιότητες για να σχεδιάσουν λύσεις στα προβλήματα του 21ου αιώνα.


   Ομιλητής Ιωάννης Κρεστενίτης
  Καθηγητής ΑΠΘ
   Θέμα Μεταβολές Στάθμης Θάλασσα & Παράκτιες Πλημμύρες - Βραχυχρόνια Πρόγνωση. Κλιματικές Μεταβολές
   Ημερομηνία  4/11/2020, 13:00, webinar (MS Teams, για μέλη του ΠΘ), live streaming (κανάλι 3 - live.uth.gr)
   Περίληψη Η παρουσίαση επικεντρώνεται στις παράκτιες πλημμύρες και κατακλύσεις περιοχών της παράκτιας ζώνης, ως αποτέλεσμα της ανόδου της στάθμης της θάλασσας που οφείλεται στην συνδυασμένη δράση της αστρονομικής παλίρροιας, της μετεωρολογικής παλίρροιας και της δράσης των κυματισμών. Παρουσιάζεται η επιχειρησιακή διαδικασία βραχυχρόνιας πρόβλεψης των φαινομένων της συνολικής ανόδου της στάθμης της θάλασσας, με την συνδυασμένη χρήση μετεωρολογικών και ωκεανογραφικών μαθηματικών ομοιωμάτων. Η επιχειρησιακή πρόγνωση αφορά τη Μεσόγειο, το Αιγαίο και τον Θερμαϊκό Κόλπο. Στόχος είναι η πρόγνωση εμφάνισης πλημμυρών των παράκτιων περιοχών με χαμηλό υψόμετρο.

  Επίσης παρουσιάζεται η μελέτη της εξέλιξης των φαινομένων μετεωρολογικής παλίρροιας (storm surge) για την επόμενη εκατονταετία, με τη συνδυασμένη χρήση κλιματικών και ωκεανογραφικών μοντέλων, λαμβάνοντας υπόψη προβλέψεις (σενάρια) εξέλιξης της κλιματικής αλλαγής, με αναφορά στη Μεσόγειο και το Αιγαίο.


   Ομιλητής Χάρης Σταματόπουλος
  Αναπληρωτής Καθηγητής, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
   Θέμα Ξύλινα Κτίρια: Προσομοίωση, Σχεδιασμός και Προκλήσεις
   Ημερομηνία  11/11/2020, 13:00
   Περίληψη Αυτή η διάλεξη παρουσιάζει πτυχές της προσομοίωσης και του σχεδιασμού ξύλινων κτιρίων. Παρουσιάζονται εν συντομία τα πιο κοινά προϊόντα δομικής ξυλείας και ξύλινα συστήματα δόμησης. Οι κύριοι έλεγχοι σχεδιασμού της οριακής κατάστασης αστοχίας (ULS) και της οριακής κατάστασης λειτουργικότητας (SLS) σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 5 (EN1995-1-1) και άλλα πρότυπα παρουσιάζονται περιληπτικά. Ορισμένα κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την προσομοίωση ξύλινων κατασκευών παρουσιάζονται, με έμφαση στην προσομοίωση των συνδέσεων. Στη συνέχεια, η διάλεξη παρουσιάζει μερικές από τις κύριες προκλήσεις στο σχεδιασμό των ψηλών ξύλινων κτιρίων (επιτάχυνση και παραμόρφωση που προκαλείται από τον άνεμο και ταλαντώσεις πατωμάτων που προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας και αντισεισμικός σχεδιασμός ξύλινων κτιρίων). Τέλος, παρουσιάζονται εν συντομία δύο ερευνητικά προγράμματα στο NTNU που σχετίζονται με το σχεδιασμό ψηλών ξύλινων κτιρίων. Το πρόγραμμα WOODSOL που στοχεύει στην ανάπτυξη πολυώροφων ξύλινων κτιρίων με καινοτόμες ημι-άκαμπτες συνδέσεις ροπής και το πρόγραμμα DynaTTB που στοχεύει στον προσδιορισμό των ιδιοτήτων (απόσβεση και δυσκαμψία) των ξύλινων που υπόκεινται σε δυναμική φόρτιση με χρήση πειραμάτων σε δομικά στοιχεία και εξαναγκασμένης ταλάντωσης κτιρίων με οριζόντιους δονητές.


   Ομιλητής Νικόλαος Μέλλιος
  Διδάκτορας ΠΘ
   Θέμα Περιβαλλοντική πληροφορική για τη μοντελοποίηση οικοσυστημάτων γλυκού νερού: δυναμική και επιπτώσεις του ευτροφισμού και βιώσιμη αγροτική χρήση νερού
   Ημερομηνία  18/11/2020, 13:00
   Περίληψη


   Ομιλητής Μάριος Αναγνώστου
  Ακαδημαικός Υπότροφος
   Θέμα Μέθοδοι και τεχνολογίες στην παρατήρηση και εκτίμηση ακραίων υδρομετεωρολογικών φαινομένων
   Ημερομηνία  25/11/2020, 13:00
   Περίληψη


   Ομιλητής Παναγιώτης Γουργιώτης
  Αναπληρωτής Καθηγητής
   Θέμα Εφαρμογές γενικευμένων θεωριών συνεχούς μέσου σε υλικά με μικροδομή
   Ημερομηνία  2/12/2020, 13:00
   Περίληψη


   Ομιλητής Δημήτρης Κοφινάς
  Διδάκτορας ΠΘ
   Θέμα Εξελιγμένα εργαλεία για την προσομοίωση και την πρόβλεψη ζήτησης αστικού νερού σε πολλαπλές χωρο-χρονικές κλίμακες
   Ημερομηνία  9/12/2020, 13:00
   Περίληψη


   Ομιλητής Γιώργος Τζιάτζιος
  Υποψήφιος Διδάκτορας ΠΘ
   Θέμα Αποτίμηση και πρόβλεψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υπόγειους υδατικούς πόρους
   Ημερομηνία  16/12/2020, 13:00
   Περίληψη
 • 2019 - 2020 +

   Ομιλητής Χρυσή Λασπίδου
  Καθηγήτρια
   Θέμα Ο δεσμός (Nexus) του νερού-γης-τροφής-ενέργειας-κλίματος και η βιώσιμη διαχείρισή τους για την αποδοτική χρήση πόρων: η περίπτωση μελέτης της Ελλάδας
   Ημερομηνία  23/10/2019, 14:00, Αίθουσα Α2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
   Περίληψη Στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020), το έργο SIM4NEXUS με τίτλο «Ο δεσμός—Nexus—του νερού-γής-τροφής-ενέργειας-κλίματος και η βιώσιμη διαχείρισή τους υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής για την αποτελεσματική χρήση πόρων» εστιάζει στη διαχείριση μελλοντικών προκλήσεων που σχετίζονται με την αντίστοιχη εξέλιξη των στοιχείων: νερό, γη, τρόφιμα, ενέργεια και κλίμα, μέσα από την υιοθέτηση μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης σύμφωνα με τη οποία τα εν λόγω στοιχεία συνιστούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα/σύνδεσμο (nexus) και συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρές, δυναμικές και πολύπλοκες σχέσεις αλληλεπίδρασης. Για το σκοπό αυτό, πρόκειται να δομηθεί ένα Serious Game (Παίγνιο Σοβαρού Στόχου) – διαδικτυακή πλατφόρμα – που θα καθιστά δυνατή την πρόβλεψη της μελλοντικής εικόνας μιας περιοχής μελέτης σύμφωνα με την αντίστοιχη μελλοντική εξέλιξη των στοιχείων του συστήματος/συνδέσμου. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η υποστήριξη της διαδικασίας λήψης απόφασης και χάραξης πολιτικών σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση των πόρων και την εκτίμηση νέων κατευθύνσεων πολιτικής. Στη διάλεξη αυτή, παρουσιάζεται η περίπτωση μελέτης της Ελλάδας, στην οποία εξετάζονται μία σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση της κλιματικής αλλαγής με τη χρήση πόρων (νερό, ενέργεια, παραγωγή τροφής), πλημμυρικά φαινόμενα και φαινόμενα ερημοποίησης και ξηρασίας που παρατηρούνται στις αγροτικές περιοχές, διαχείριση έντονων καιρικών φαινομένων, διαθεσιμότητα υδατικών πόρων για άρδευση και ρύπανση του υπόγειου υδροφορέα, ανάγκη για πιθανή αναδιοργάνωση των καλλιεργειών, διάθεση αγροτικής γης για παραγωγή ενέργειας και λοιπές ανταγωνιστικές χρήσεις πόρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εμπλοκή ενός αριθμού φορέων (stakeholders) οι οποίοι δύνανται αφενός να προσφέρουν σημαντική γνώση και εμπειρία κατά τη διαδικασία δόμησης του παιγνίου και αφετέρου, να το αξιοποιήσουν ως εργαλείο για την πρόβλεψη και την οργάνωση των μελλοντικών τους δραστηριοτήτων και σχεδίων.


   Ομιλητής Βλάσης Κουμούσης
  Καθηγητής ΕΜΠ
   Θέμα Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού στην Οριακή Ανάλυση Κατασκευών
   Ημερομηνία  30/10/2019, 13:30, Αίθουσα Α2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
   Περίληψη Η οριακή ανάλυση των κατασκευών με το στατικό και κινηματικό της θεώρημα ακολουθούν τη νομοτέλεια του προβλήματος του Γραμμικού Προγραμματισμού στην ευθεία και δυική του μορφή. Η κλασική θεώρηση της απολύτου πλαστικής συμπεριφοράς μας παρέχει ικανή πληροφορία για το μηχανισμό κατάρρευσης πλαισιάκων αλλά και επιφανειακών φορέων.

  Θα παρουσιαστεί συνοπτικά η θεωρητική προσέγγιση του θέματος και θα αναλυθούν οι μηχανισμοί αστοχίας πλαισίων με αλληλεπίδραση ροπής - αξονικής δύναμης καθώς και τρισδιάστατης συμπεριφοράς τοιχοποιίας με αναφορά στον Ευρωκώδικα 8 μέρος 3.


   Ομιλητής Γιώργος Τσακυρίδης
  Senior Aerospace Engineer
  OHB Systems (κατασκευαστής δορυφόρων της ευρωπαϊκής εταιρίας διαστήματος)
   Θέμα Η Διαστημική Αποστόλη της NASA, InSight, για την Εσωτερική Μελέτη του Πλανήτη Άρη: το Πακέτο Ροής Θερμότητας και Φυσικών Ιδιοτήτων (HP3)
   Ημερομηνία  4/11/2019, 19:00, Αμφιθέατρο, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
   Περίληψη Το InSight (Εσωτερική Εξερεύνηση με τη χρήση Σεισμικής Έρευνας, Γεωδαισίας και Μεταφοράς Θερμότητας) είναι ρομπoτικός προσεδαφιστής ο οποίος εκτοξεύτηκε στις 5 Μαΐου του 2018 με προορισμό τον πλανήτη Άρη και προσεδαφίστηκε στην επιφάνεια του στις 26 Νοεμβρίου 2018. Σκοπός της αποστολής είναι η τοποθετηση ενος ρομποτικου γεωλογικου σταθμου, οοποίος θα φέρει ένα σεισμόμετρο και ένα διατρητικό μηχάνημα μέτρησης μεταφοράς θερμότητας, στην επιφάνεια του Άρη. Μελετώντας το μέγεθος, το πάχος, την πυκνότητα και τη δομή του πυρήνα, του μανδύα και του φλοιού του Άρη, καθώς και το ρυθμό με τον οποίο η θερμότητα εκλύεται από το εσωτερικό του πλανήτη, το InSight θα παρέχει σημαντικά στοιχεία για τις διαδικασίες εξέλιξης όλων των πετρωδών πλανητών του εσωτερικού Ηλιακού Συστήματος. Το HP3 (Ροή Θερμότητας και Πακέτο Φυσικών Ιδιοτήτων), που φέρει το ψευδώνυμο “τυφλοπόντικας”, σχεδιάστηκε με σκοπό να σκάψει περίπου 5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια ώστε να μετρήσει το ποσό της θερμότητας που προέρχεται από τον πυρήνα του Άρη. Το όργανο, το οποίο χρησιμοποιεί έναν εσωτερικό μηχανισμό σφυρηλάτησης για να διαπεράσει το έδαφος, φέρει μια δέσμη αισθητήρων θερμοκρασίας,οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν μετρήσεις ανα 30 εκατοστά, έναν συνδυασμένο μετρητή επιτάχυνσης και κλίσης (ACTIL) καθώς και ενεργό θερμικό μανδύα (TEM-A,TEMP-P) για τον καθορισμο της ροης θερμοτητας. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας τοποθετούνται σε ένα επιπεδο καλώδιο, μήκους πέντε μέτρων, γνωστό και ως «Science Tether», το οποιο επιπλεον επιτρέπει την μεταφορά ενέργειας και δεδομένων μεταξύ του ρομποτικου προσεδαφιστη και του HP3. Κατά την κάθοδο, η οποία θα διαρκέσει αρκετούς μήνες, οι θερμικές και μηχανικές ιδιότητες του εσωτερικού μετρούνται σε διάφορα βάθη ώστε να αποκαλυφθεί η θερμική ιστορία του πλανήτη.


   Ομιλητής Ευριπίδης Μυστακίδης
  Καθηγητής
   Θέμα Aντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων από διατηρητέα φέρουσα λιθοδομή με σκελετό από μεταλλική κατασκευή. Η περίπτωση του κτιρίου του Άκρον-Ίλιον-Κρυστάλ στην οδό Σταδίου στην Αθήνα
   Ημερομηνία  20/11/2019, 14:00, Αίθουσα Α2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
   Περίληψη Θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη μελέτη ανακατασκευής του φέροντος οργανισμού υφιστάμενου κτιρίου με μεταλλική κατασκευή. Το υφιστάμενο κτίριο αποτελούταν από πέντε ορόφους και ήταν κατασκευασμένο από φέρουσα λιθοδομή. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική λύση, διατηρήθηκαν οι περιμετρικές λιθοδομές και η αντικαταστάθηκε το σύνολο του εσωτερικού του υφιστάμενου κτίσματος με μεταλλική κατασκευή. Προκρίθηκε, μετά από αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων, η λύση της πλήρους σύνδεσης της μεταλλικής κατασκευής με τη λιθοδομή. Για τον υπολογισμό των εντατικών μεγεθών του κτιρίου αναπτύχθηκε κατάλληλο προσομοίωμα που περιλάμβανε τα μεταλλικά στοιχεία, τις ενισχυμένες με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα λιθοδομές και το σύνολο της θεμελίωσης (πλάκα γενικής κοιτόστρωσης και μικροπάσσαλοι). Κατά την φάση της ανέγερσης, τμήμα της μεταλλικής κατασκευής αξιοποιήθηκε για την αντιστήριξη των περιμετρικών λιθοδομών, πριν αποκτήσουν την πλήρη συνεργασία με την ολοκληρωμένη νέα κατασκευή. Θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον έλεγχο των προσωρινών καταστάσεων, σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 (ΕΝ1998-2:2005), καθώς και οι σχετικοί έλεγχοι.


   Ομιλητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος
  Καθηγητής
   Θέμα Μεθοδολογία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πασσαλοθεμελιώσεων με Φέρουσα Πλάκα υπό Διάφορες Φορτίσεις
   Ημερομηνία  4/12/2019, 14:00, Αίθουσα Α2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
   Περίληψη Αντικείμενο της διάλεξης αποτελεί η κάλυψη του κενού ανάμεσα στην πρακτικά ανεφάρμοστη πλήρη τριαδιάστατη ανάλυση και τις απλοποιημένες μεθόδους προσέγγισης του προβλήματος των συνδυασμένων θεμελιώσεων (Combined Pile Raft Foundation, CPRF). Παρουσιάζεται μεθοδολογία ανάλυσης, κατά την οποία λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση πασσάλων-εδάφους-πλάκας, η επίπτωση από τη λειτουργία ομάδας πασσάλων και η επίπτωση της θέσης κάθε πασσάλου τόσο κατά τη δράση αξονικής όσο και κατά τη δράση πλευρικής φόρτισης. Η πλήρης συμβατότητα της προτεινόμενης μεθόδου με προγράμματα ανάλυσης κατασκευών δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσής της σε υφιστάμενους κώδικες, με χαρακτηριστική εφαρμογή στο πρόγραμμα Π.Σ. SOFISTIK.


   Ομιλητής Ευτυχία Ναθαναήλ
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
   Θέμα Ανάλυση της επίδρασης ανάγνωσης μηνυμάτων κατά την οδήγηση από επαγγελματίες οδηγούς με χρήση μοντέλων συστάδων και δέντρων αποφάσεων
   Ημερομηνία  11/12/2019, 14:00, Αίθουσα Α2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
   Περίληψη Η απόσπαση της προσοχής του οδηγού είναι αποδεδειγμένα μία από τις κυριότερες αιτίες οδικών συγκρούσεων. Διάφορες έρευνες αναλύουν την επίπτωση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στην απόσπαση προσοχής, εξετάζοντας διαφορετικές ενέργειες με ή χωρίς χρήση ασύρματου ακουστικού ή και με ανοιχτή ακρόαση κατά την εξερχόμενη κλήση, το γράψιμο και την ανάγνωση μηνύματος και εντοπίζοντας την επίπτωση στην οδηγική απόδοση. Σε αρκετές περιπτώσεις προσεγγίζεται η επίδραση των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών στην απόσπαση προσοχής και γίνεται συσχέτιση με την ταχύτητα, τις αλλαγές λωρίδων κυκλοφορίας (πλέξεις), την πλευρική θέση του οχήματος, την επιβράδυνση ή επιτάχυνση, τα συμβάντα και άλλες μεταβλητές.

  Η διάλεξη αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα των συσχετίσεων μεταξύ: (α) των δημογραφικών χαρακτηριστικών, όπως ηλικία, φύλο, φυλή, επίπεδο εκπαίδευσης και διάρκεια οδηγικής εμπειρίας, και (β) παραμέτρων οδηγικής συμπεριφοράς, όπως προηγούμενη εμπειρία, πεποιθήσεις, εκτίμηση επικινδυνότητας, επίδραση κοινωνικού περιβάλλοντος, και τα συγκρίνει κάτω από συνθήκες χωρίς και με απόσπαση προσοχής η οποία οφείλεται στη ανάγνωση μηνυμάτων κατά την ώρα της οδήγησης.

  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα δείγμα 203 οδηγών ταξί στην Χονολουλού, Χαβάη των ΗΠΑ, οι οποίοι οδήγησαν σε προσομοιωτή οδήγησης κάτω από συνθήκες μη και απόσπασης προσοχής κατά την ανάγνωση μηνυμάτων την ώρα της οδήγησης. Καταγράφηκαν οκτώ παράμετροι απόδοσης οδήγησης, μεταξύ των οποίων είναι τα συμβάντα διάσχισης διαχωριστικής γραμμής λωρίδας κυκλοφορίας (line encroachment incidents) και ο χρόνος οδήγησης χωρίς οπτική επαφή (blind driving time). Παράλληλα, συλλέχθηκαν πληροφορίες για τους ίδιους τους οδηγούς και την οδηγική τους συμπεριφορά μέσω ερωτηματολογίου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνουν επαγωγική ανάλυση για τις συσχετίσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών των οδηγών και της απόδοσης οδήγησης και δέντρα αποφάσεων για την επεξήγηση της απόδοσης οδήγησης από τις παραμέτρους συμπεριφοράς, όπως οδηγική εμπειρία, πεποιθήσεις και απόψεις. Αναπτύχθηκαν μοντέλα πολλαπλής τακτικής παλινδρόμησης για την εξήγηση της επίδρασης της ανάγνωσης μηνυμάτων στην οδηγική συμπεριφορά, χρησιμοποιώντας δημογραφικά στοιχεία και στη συνέχεια παραμέτρους συμπεριφοράς. Ένα από τα κυριότερα αποτελέσματα ήταν ότι η φυλή είναι μία από τις κυριότερες παραμέτρους πρόβλεψης. Πολυωνυμική λογιστική παλινδρόμηση κατέδειξε την επίδραση της ανάγνωσης μηνυμάτων στις διασχίσεις της διαχωριστικής γραμμής με ακρίβεια 87.6%. Συμπερασματικά, η απόσπαση προσοχής λόγω ανάγνωσης μηνυμάτων κατά την οδήγηση επηρεάζει την οδηγική απόδοση. Οι κυριότερες παράμετροι επιρροής για την πρόβλεψη της απόδοσης της οδήγησης είναι η ηλικία και η φυλή.


   Ομιλητής Εύα Λουκογεωργάκη
  Αναπλ. καθηγήτρια ΑΠΘ
   Θέμα Συστοιχία σημειακών απορροφητών κυματικής ενέργειας σχήματος πεπλατυσμένου σφαιροειδούς μπροστά από κατακόρυφο τοίχο
   Ημερομηνία  19/2/2020, 12:00, Αίθουσα Α2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
   Περίληψη Σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των θαλάσσιων ΑΠΕ στοχεύουν στην αποτελεσματική εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας. Οι Σημειακοί Απορροφητές (ΣΑ) αποτελούν διατάξεις πλωτών Μετατροπέων Κυματικής Ενέργειας (ΜΚΕ), ενώ για την απορρόφηση σημαντικού ποσοστού κυματικής ενέργειας είναι σαφές ότι απαιτούνται συστοιχίες πολλών ΜΚΕ. Η επιτελεστικότητα συστοιχιών ΣΑ θα μπορούσε, μεταξύ άλλων, να βελτιωθεί μέσω εφαρμογής ενός κατακόρυφου «εμποδίου» (π.χ. τοίχος) στην κατάντη πλευρά τους, καθώς στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η εκμετάλλευση τόσο του προσπίπτοντος όσου και του περιθλώμενου από το εμπόδιο κυματισμού. Η εν λόγω ιδέα μπορεί παράλληλα να υποστηρίξει την ενσωμάτωση ΜΚΕ με άλλες θαλάσσιες κατασκευές (π.χ. κατακόρυφου μετώπου και πλωτοί κυματοθραύστες), οδηγώντας κατ’ επέκταση σε οικονομικά αποδοτικές λύσεις. Στην παρούσα διάλεξη, θα παρουσιαστεί στο πεδίο των συχνοτήτων η επιτελεστικότητα μιας συστοιχίας ημι-βυθισμένων ΣΑ σχήματος πεπλατυσμένού σφαιροειδούς, τοποθετημένων μπροστά από έναν κατακόρυφο πακτωμένο τοίχο πεπερασμένου μήκους. Αρχικά, γίνεται αναφορά στην εφαρμοσμένη αριθμητική μέθοδο (μέθοδος συνοριακών ολοκληρωτικών εξισώσεων), η οποία και συγκρίνεται για ένα μεμονωμένο πλήρως βυθισμένο σφαιροειδές, με μια πρόσφατα ανεπτυγμένη αναλυτική μέθοδο που χρησιμοποιεί το σύστημα κατοπτρικών ιδιομορφών για την έκφραση της εξίσωσης Green. Κατόπιν παρουσιάζονται εκτεταμένα αποτελέσματα με έμφαση: (α) στη σύγκριση της εξεταζόμενης συστοιχίας με συστοιχίες ΣΑ άλλων γεωμετριών και (β) στην επίδραση διαφόρων παραμέτρων σχεδιασμού (π.χ. απόσταση τοίχου-συστοιχίας, μήκος τοίχου) στην επιτελεστικότητα της συστοιχίας. Επιπλέον, καταδεικνύονται οι περιορισμοί της πλέον εφαρμοζόμενης μεθόδου των «εικόνων» (παραδοχή πλήρως ανακλαστικού τοίχου άπειρου μήκους) στον υπολογισμό φορτίσεων που ασκούνται σε συστοιχία κυλινδρικών ΑΣ, ενώ, τέλος, αναφέρονται αντικείμενα μελλοντικής έρευνας.


   Ομιλητής Λευτέρης Ρουχωτάς
  CEO Τρίτωνας Σύμβουλοι Μηχανικοί
  Ιωάννης Μπούνδρης
  Maritime and Environmental Engineer
   Θέμα Σχεδιασμός νέας Μαρίνας Παραλιμνίου, Κύπρος
   Ημερομηνία  4/3/2020, 12:30, Αίθουσα Α2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
   Περίληψη Αντικείμενο της διάλεξης αποτελεί η παρουσίαση της μεθοδολογίας σχεδιασμού των λιμενικών υποδομών της νέας Μαρίνας Παραλιμνίου Κύπρου, η οποία προβλέπεται να χωροθετηθεί 5 χιλιόμετρα ανατολικά της ομώνυμης πόλης. Η λιμενολεκάνη της μαρίνας διαμορφώνεται από έναν προσήνεμο μώλο μήκους 650μ. και έναν υπήνεμο μήκους 100μ. αντίστοιχα. Στο σχεδιασμό προβλέπεται η εγκατάσταση εντός της λιμενολεκάνης πλωτών προβλητών συνολικού μήκους 720μ., καθώς και η κατασκευή κρηπιδωμάτων μήκους 500μ με στόχο την παροχή δυνατότητας ελλιμενισμού σε 300 σκάφη. Για το σχεδιασμό του έργου πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες και εργασίες πεδίου από εγκατεστημένα στην Κύπρο μελετητικά γραφεία, υπό τον γενικό συντονισμό της ΤΡΙΤΩΝ. Ο σχεδιασμός των λιμενικών υποδομών πραγματοποιήθηκε εφαρμόζοντας τόσο τους Ευρωκώδικες όσο και τις προβλέψεις των σχετικών Κυπριακών προσαρτημάτων σε αυτούς, σε συνδυασμό με τις διεθνείς συστάσεις και προδιαγραφές σχεδιασμού λιμενικών έργων. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού εφαρμόσθηκε συνδυασμός από εξειδικευμένα εργαλεία λογισμικού και φυσικά μοντέλα. Για τον προσδιορισμό των βασικών παραμέτρων σχεδιασμού των λιμενικών έργων, χρησιμοποιήθηκαν ανεμολογικές και κυματικές καταγραφές 40 ετών, έγινε μαθηματική προσομοίωση του κυματικού κλίματος τόσο στα ανοιχτά όσο και στην περιοχή του έργου, ενώ εκπονήθηκε ακτομηχανική μελέτη για τη διερεύνηση των επιπτώσεων στη μορφολογία των παρακείμενων ακτών από την κατασκευή των εξωτερικών έργων. Τέλος, εκπονήθηκε μελέτη για τη διερεύνηση του βαθμού ανανέωσης της ποιότητας των υδάτων στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης μέσω εξειδικευμένου μαθηματικού μοντέλου.


   Ομιλητής Γιώργος Τζιάτζιος
  Υποψήφιος Διδάκτορας ΠΘ
   Θέμα Αποτίμηση και πρόβλεψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υπόγειους υδατικούς πόρους
   Ημερομηνία  29/4/2020, 12:00, Αίθουσα Α2, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
   Περίληψη Αντικείμενο της έρευνας είναι η αποτίμηση της ποσότητας και η αξιολόγηση της ποιότητας του υπόγειου υδατικού συστήματος της λεκάνης απορροής της Κάρλας, το οποίο δέχεται διπλή επιβάρυνση τόσο από την αγροτική υπερ εκμετάλλευση όσο και από την εκτεταμένη εφαρμογή αγροχημικών προϊόντων.

  Η διερεύνηση της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης του υπόγειου υδατικού δυναμικού πραγματοποιήθηκε μέσω της μαθηματικής προσομοίωσης της υπόγειας ροής και της μαθηματικής προσομοίωσης της συναγωγής και διασποράς των νιτρικών στον υδροφορέα της λίμνης Κάρλας, εξετάζοντας διαφορετικά σενάρια διαχείρισης. Ο κώδικας Modflow χρησιμοποιείται για την προσομοίωση της υπόγειας ροής και o κώδικας MT3DMS για την προσομοίωση της ρύπανσης. Οι δύο κώδικες περιλαμβάνονται στο υπολογιστικό πακέτο του Groundwater Modeling System (GMS). Η μελέτη της ρύπανσης του υδροφορέα από νιτρικά πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο Δημοτικών Διαμερισμάτων. Η φόρτιση νιτρικών, η οποία διαφέρει εποχιακά, εφαρμόστηκε για κάθε τύπο καλλιέργειας και η έκπλυση νιτρικών υπολογίστηκε για κάθε καλλιέργεια με το αγρονομικό μοντέλο GIS-based Environmental Policy Integrated Climate model (GEPIC). Η έρευνα ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση της ποσότητας και της ποιότητας των υπόγειων υδατικών πόρων, υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής, με την χρήση πέντε (5) συζευγμένων κλιματικών Μοντέλων Γενικής Κυκλοφορίας (GCM) + Περιοχικών/Περιφερειακών Κλιματικών Μοντέλων (RCM) για την εφαρμογή ενός Αντιπροσωπευτικού Μονοπατιού Συγκέντρωσης (Representative Concentration Pathways - RCP 4.5, μέσο κλιματικό σενάριο).


   Ομιλητής Dr. Christos Pouliaris
  Geologist
   Θέμα Integration of natural and manmade systems into an urban environment
   Ημερομηνία  28/5/2020, 11:00 - 12:00, Zoom Room : us02web.zoom.us/j/83367539679?pwd=WmpzOVY3enEyK2lhTkVJVE8rNzZpdz09
   Περίληψη This webinar focuses on how the natural environment is affected and altered by the introduction of an urban settlement, with some emphasis on the groundwater resources management.

  Dr. Christos Pouliaris is a geologist. His scientific interests focus on water resources management, hydrogeology, groundwater modeling and hydrology of karst regions. Since 2014 he has participated in several EU funded projects dealing with various topics in water science. In Water4Cities he is associated with the Municipal Enterprise of Water Supply and Sewerage of Skiathos, working on water supply related issues.
 • 2018 - 2019 +

   Ομιλητής Armando Di Nardo
  Associate professor, PhD, Coordinator of European IP Water Action Group CTRL+SmartWaterNetwork
  Department of Engineering (Università della Campania Luigi Vanvitelli)
  Istituto Sistemi Complessi (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
   Θέμα Divide and Conquer: Water network partitioning of Smart Water Networks
   Ημερομηνία  26/9/2018
   Περίληψη The recent development of ICT (Information & Communication Technology) allowed to transfer some innovations also to water networks contributing to develop the new era of Smart Water Networks. In particular, the possibility of inserting remote control valves and flow meters in Water Distribution Systems (WDS) allows the implementation of the paradigm of “divide and conquer”, that consists into divide a large water network into k smaller subsystems, in order to simplify and improve the management of water supply system. Indeed, the partitioning of the network into hydraulically independent subsystems or districts, called District Meter Areas (DMA), can significantly help the operators for water loss detection and pressure management and for water safety of WDS. When DMAs are permanent, the technique is called Water Network Partitioning (WNP). Traditionally, the WNP is based on empirical and ‘trial and error’ approaches used with hydraulic simulation, which are difficult to apply to large water networks because the insertion of gate valves reduces the hydraulic performance of network increasing significantly energy losses. Recently some heuristic procedures, based on different techniques (graph theory, spectral clustering, recursive and multiagent approaches, etc.) showed that is possible to find automatically optimal solutions. The lecture will show that advantages of the application of the paradigm of divide and conquer and some recent procedures to obtain optimal water network partitioning of Smart Water Networks.


   Ομιλητής Λάμπρος Κούτας
  Επίκουρος Καθηγητής
   Θέμα Σύνθετα υλικά νέας γενιάς για την ενίσχυση κατασκευών Ο.Σ. και τοιχοποιίας
   Ημερομηνία  28/11/2018
   Περίληψη Λόγω της γήρανσης των υφιστάμενων κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος (Ο.Σ.) και τοιχοποιίας, αλλά και των αυξημένων απαιτήσεων των σύγχρονων κανονισμών, η μεγαλύτερη μερίδα τέτοιων κατασκευών παρουσιάζεται να είναι τρωτή, κυρίως, απέναντι σε έντονες σεισμικές διεγέρσεις. Αν λάβει κανείς υπόψη ότι το κόστος κατεδάφισης και επανακατασκευής τους είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, απαγορευτικό, τότε η λύση της δομικής αναβάθμισής τους μέσω τεχνικών ενίσχυσης αποτελεί ουσιαστικά μονόδρομο.

  Η παρούσα διάλεξη έχει ως στόχο την εισαγωγή στην χρήση ενός σύνθετου υλικού νέας γεννιάς για την ενίσχυση κατασκευών Ο.Σ. και τοιχοποιίας. Το υλικό αυτό που αποκαλείται “Textile-Reinforced Mortar (TRM)”, αποτελείται από πλέγμα ινών με εξαιρετική εφελκυστική αντοχή (π.χ. ίνες άνθρακα, υάλου, βασάλτη), που εμβαπτίζεται σε κονίαμα συνήθως τσιμεντοειδούς σύστασης. Θα παρουσιαστούν τα σημαντικότερα αποτελέσματα από μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών που εκπονήθηκαν τα τελευταία περίπου 7 χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και στο Πανεπιστήμιο του Nottingham. Aπό τις πειραματικές δοκιμές που ξεκινούν από το επίπεδο του υλικού και φτάνουν έως και το επίπεδο της κατασκευής, προκύπτει ότι οι τεχνικές ενίσχυσης με χρήση του νέου αυτού υλικού αποτελούν μια βιώσιμη, φιλικότερη στο περιβάλλον, πιο οικονομική και εν γένει πολλά υποσχόμενη εναλλακτική έναντι άλλων ανταγωνιστικών υλικών ενίσχυσης.


   Ομιλητής Γεώργιος Αρχοντίτσης
  Καθηγητής, University of Toronto
   Θέμα Μαθηματικά μοντέλα στις περιβαλλοντικές επιστήμες: Χρήσιμα εργαλεία περιβαλλοντικού σχεδιασμού ή απλά «παλάτια στη άμμο»;
   Ημερομηνία  5/12/2018
   Περίληψη Τα μαθηματικά μοντέλα αποτελούν ένα αναπόσπαστο μεθοδολογικό εργαλείο στις περιβαλλοντικές επιστήμες για την κατανόηση οικοσυστημικών διεργασιών, την ανάλυση διαχειριστικών σεναρίων, και την πρόβλεψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Παρόλα αυτά, η επιστημονική μεθοδολογία των μαθηματικών μοντέλων και η αξιοπιστία τους ως βάση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και γενικότερα της περιβαλλοντικής πολιτικής έχουν αμφισβητηθεί έντονα. Η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την αξιολόγηση του σφάλματος και της αβεβαιότητας που διέπει τις προβλέψεις των μαθηματικών μοντέλων αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της περιβαλλοντικής διαχείρισης για την επίτευξη μιας ορθολογικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Οι στατιστικές τεχνικές βασισμένες σε Bayesian statistics αποτελούν ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση της αβεβαιότητας και του σφάλματος των μοντέλων. Η παρουσίαση μου περιλαμβάνει μια σειρά από παραδείγματα περιβαλλοντικών προβλημάτων (ευτροφισμός, κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα, ποιότητα νερού), όπου η χρήση αυτής της μεθοδολογίας έχει δώσει αξιόπιστες λύσεις.


   Ομιλητής Δρ. Ιωάννης Αδάμος
  Διδάσκων ΠΘ
   Θέμα Ανάπτυξη μοντέλων διείσδυσης εκστρατειών οδικής ασφάλειας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην οδηγική συμπεριφορά (Modeling the impact of road safety communication campaigns and training programs on driving behavior)
   Ημερομηνία  10/12/2018
   Περίληψη Η κόπωση κατά την οδήγηση αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα πρόκλησης ατυχημάτων, τραυματισμών και θανάτων. Σύμφωνα με διεθνή στατιστικά στοιχεία, οι επαγγελματίες οδηγοί αποτελούν μια ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη ομάδα χρηστών, με μεγάλη πιθανότητα εμπλοκής σε ατύχημα λόγω κόπωσης.

  Στο πλαίσιο της παρούσας διάλεξης θα γίνει εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου, το οποίο διευκολύνει: α) τον σχεδιασμό επεμβάσεων οδικής ασφάλειας, όπως είναι οι εκστρατείες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, β) την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους, γ) την εκτίμηση της διείσδυσής τους στην οδηγική συμπεριφορά και δ) την ανάπτυξη μοντέλων για την πρόβλεψη των προθέσεων και της συμπεριφοράς των οδηγών σε θέματα οδικής ασφάλειας. Το πλαίσιο επικυρώθηκε σε πανελλήνια εκστρατεία με θέμα την οδηγική κόπωση και σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κόπωση, το οποίο επιμόρφωσε 162 επαγγελματίες οδηγούς μεγάλης εταιρείας δομικών υλικών στην Ελλάδα. Εφαρμόζοντας ένα πλήρες πλάνο αξιολόγησης, έγιναν έρευνες δηλωμένων προτιμήσεων, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση της εκστρατείας, και πριν και μετά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

  Επιπρόσθετα, στην περίπτωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, συλλέχθηκαν αντικειμενικά στοιχεία (ταχύτητα, διάρκεια οδήγησης) από τους δορυφορικούς ανιχνευτές στίγματος (GPS) των φορτηγών οχημάτων των επαγγελματιών οδηγών που συμμετείχαν στην έρευνα δηλωμένων προτιμήσεων. Ο στόχος ήταν να διερευνηθεί ο βαθμός σύγκλισης μεταξύ της δηλωμένης συμπεριφοράς και της συμπεριφοράς που καταγράφεται από την πραγματική οδήγηση, όπως και ο βαθμός διείσδυσης της εκπαίδευσης στην αλλαγή της συμπεριφοράς των οδηγών προς την ασφαλή κατεύθυνση.

  Διαπιστώθηκε πως οι αλλαγές στη συμπεριφορά των οδηγών δεν αντικατοπτρίζουν απευθείας την πραγματική συμμόρφωσή τους με τους κανονισμούς οδικής ασφάλειας. Για την ακριβέστερη εκτίμηση της αποτελεσματικότητας επεμβάσεων από αντικειμενικές μετρήσεις (π.χ. GPS), απαιτείται μεγαλύτερο διάστημα συλλογής δεδομένων. Από την άλλη πλευρά, οι μετρήσεις δηλωμένης συμπεριφοράς αποδεικνύεται ότι είναι πιο ευαίσθητες στις αλλαγές της συμπεριφοράς. Προτείνεται σφαιρική αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των δυο μεθόδων, πριν την εφαρμογή τους σε επεμβάσεις οδικής ασφάλειας.


   Ομιλητής Χαράλαμπος Μπανιωτόπουλος
  Καθηγητής, School of Engineering, University of Birmingham
   Θέμα Υπερυψηλοί χαλύβδινοι πύργοι ανεμογεννητριών. Eρευνητικές προκλήσεις και ανοικτά θέματα.
   Ημερομηνία  13/2/2019
   Περίληψη Ο άνεμος έχει καταστεί σήμερα η πρώτη πηγή παραγωγής αειφόρου ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ και Καναδά, και η δεύτερη στην Κίνα ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών επιτευγμάτων στο πεδίο της Αιολικής ενέργειας τα οποία είναι σήμερα αλματώδη, όμως παρά το γεγονός αυτό, απαιτούνται περαιτέρω τεχνολογικά καινοτόμες λύσεις στα ανοικτά προβλήματα σχεδιασμού τους.

  Στο πλαίσιο αυτό, στη διάλεξη θα παρουσιαστούν ορισμένα σημαντικά θέματα Μηχανικού τα οποία αφορούν στο σχεδιασμό χαλύβδινων πύργων ανεμογεννητριών, ενώ θα συζητηθούν επίσης ανοικτά ερευνητικά θέματα που αποτελούν προκλήσεις για τους ερευνητές που εστιάζουν τις ερευνητικές τους προσπάθειες στα συστήματα ενέργειας από άνεμο. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα σχεδιασμού υπερυψηλών χαλύβδινων πύργων ανεμογεννητριών, καθώς επίσης και ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με τις συνδέσεις υπεράκτιων πύργων ανεμογεννητριών μέσω κονιάματος πολύ υψηλής αντοχής και στοιχείων διάτμησης.


   Ομιλητής Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου
  Καθηγητής ΕΜΠ
   Θέμα Offshore wind energy
   Ημερομηνία  13/3/2019
   Περίληψη Η βιομηχανία παραγωγής ενέργειας σε υπεράκτιες περιοχές είναι ο ταχύτερος αναπτυσσόμενος τομέας παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας παγκοσμίως. Οι ανεμογεννήτριες ανοιχτής θαλάσσης υπερέχουν συγκριτικά με τις χερσαίες δεδομένου ότι σχεδιάζονται και εγκαθίστανται στοχεύοντας στην εκμετάλλευση του τεράστιου αιολικού δυναμικού στην ανοιχτή θάλασσα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η εγκατάσταση μακριά από κατοικήσιμες περιοχές αυξάνει την κοινωνική αποδοχή. Οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα ανήλθαν στα 18 εκ € το 2016 και 8 εκ € το 2017, μεγέθη τα οποία αντιστοιχίζονται σε νέες εγκαταστάσεις ισχύος 18GW και 8GW. Εντούτοις η εν λόγω τεχνολογία αναπτύσσεται με δυναμικούς ρυθμούς με νέα σχέδια εγκατάστασης που έχουν ως στόχο την εκμετάλλευση του «καθαρού» και αυξημένου αιολικού δυναμικού στην ανοιχτή θάλασσα. Οι πλωτές ανεμογεννήτριες και τα υβριδικά ενεργειακά συστήματα αποτελούν πλέον το καινούριο σύνορο προς την κατεύθυνση εκμετάλλευσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.


   Ομιλητής Σπύρος Καραμάνος
  Καθηγητής ΠΘ
   Θέμα Σωλήνες Διπλού Τοιχώματος. Εφαρμογές Αγωγών Υδρογονανθράκων σε Μεγάλα Θαλάσσια Βάθη.
   Ημερομηνία  22/5/2019
   Περίληψη Οι σωλήνες διπλού τοιχώματος χρησιμοποιούνται σε αγωγούς μεταφοράς υδρογονανθράκων για την αποφυγή εσωτερικής διάβρωσης. Συγκεκριμένα, ένας λεπτότοιχος σωλήνας από ανοξείδωτο κράμα εισάγεται ως επένδυση μέσα σε έναν παχύτερο σωλήνα από χάλυβα υψηλής αντοχής. Η εργασία εστιάζει σε σωλήνες διπλού τοιχώματος, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για την κατασκευή υποθαλάσσιων αγωγών σε βάθη που συχνά ξεπερνούν τα 1,500 μέτρα. Σε αρκετές περιπτώσεις, η πόντιση του αγωγού γίνεται με την μέθοδο της «ανέμης», όπου ο σωλήνας υπόκειται σε ισχυρές καμπτικές παραμορφώσεις μέχρι και 2%, κατά το τύλιγμά του στην «ανέμη». Ο μονόπλευρος περιορισμός του εσωτερικού σωλήνα από τον εξωτερικό και η αλληλεπίδραση των 2 τοιχωμάτων τους έχει σημαντική επιρροή στην τιμή της καμπυλότητας όπου παρατηρείται η έναρξη τοπικού λιγισμού στον λεπτότοιχο σωλήνα. Το πρόβλημα επιλύεται αριθμητικά, με μη γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία. Η ανάλυση παρακολουθεί την εξέλιξη τάσεων, παραμορφώσεων και τοπικών υβώσεων, ενώ η κατεργασία διαμόρφωσης του διπλού σωλήνα λαμβάνεται υπόψη με εύρωστο τρόπο και υπολογίζεται η επιρροή της στο προσδιορισμό της καμπυλότητας έναρξης του τοπικού λυγισμού. Τα αριθμητικά αποτελέσματα συγκρίνονται επιτυχώς με υπάρχοντα πειραματικά δεδομένα.
 • 2017 - 2018 +

   Ομιλητής Κωνσταντίνος Χατζηιωάννου
  Υποψήφιος Διδάκτωρ
   Θέμα Διερεύνηση της απόκρισης υπεράκτιων κατασκευών υποβαλόμενες στο φορτίο θαλάσσιων κυματισμών
   Ημερομηνία  4/10/2017
   Περίληψη Ο ασφαλής σχεδιασμός ενός υπέρακτιου έργου (εξέδρα πετρελαίου) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ακριβή υπολογισμό του κυματικού φορτίου. Μέχρι σήμερα, η πρόβλεψη του κυματικού πεδίου και επομένως του κυματικού φορτίου όταν αλληλεπιδρά με κατασκευές είναι εξαιρετικά σύνθετη. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με απλοποιητικές στατικές ή δυναμικές μεθόδους που συχνά χρησιμοποιούνται στη πράξη οδηγεί συχνά σε αντι-οικονομικούς ή μη ασφαλείς σχεδιασμούς. Η παρουσίαση αφορά στα αποτελέσματα της ανάλυσης ενός εύκαμπτου πύργου (compliant tower) εδραζώμενο σε βαθιά νερά (510m) και την προσομοίωση των πειραμάτων που διεξάχθηκαν για ένα χωροδικτύωμα (jacket tower) σε ενδιάμεσα βάθη. Η παρουσίαση εστιάζει στην ανάλυση του κυματικού πεδίου με χρήση γραμμικών ή μη γραμμικών κυματικών μοντέλων και στο είδος των στατικών/δυναμικών αναλύσεων που χρησιμοποιούνται.


   Ομιλητής Κώστας Συρμακέζης
  Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
   Θέμα Ο ρόλος και οι ενέργειες του Πολιτικού Μηχανικού κατά τον ανασχεδιασμό των ιστορικών κατασκευών και μνημείων
   Ημερομηνία  29/10/2017
   Περίληψη Στη διεπιστημονική προσπάθεια που απαιτείται για τον ανασχεδιασμό – αποκατάσταση μιας ιστορικής κατασκευής ή ενός μνημείου, ο ρόλος του πολιτικού μηχανικού, που καλύπτει κυρίως τον τομέα της ασφάλειας, είναι κυρίαρχος.

  Στη διάλεξη αυτή θα αναπτυχθούν οι πτυχές αυτού ακριβώς του ρόλου και θα περιγραφούν οι αντίστοιχες ενέργειες που απαιτούνται.

  Η διάλεξη χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζεται η συμμετοχή του πολιτικού μηχανικού μέσα στην διεπιστημονική ομάδα που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και τούτο διότι το θέμα «ασφάλεια» δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες παραμέτρους του σχεδιασμού, όπως η λειτουργικότητα, η αισθητική, η οικονομικότητα, αλλά, προκειμένου για την υπόψη κατηγορία δομημάτων, και την αναστρεψιμότητα των μέτρων αποκατάστασης.

  Στο δεύτερο μέρος, θα περιγραφούν με κωδικοποιημένη μορφή τα στάδια τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν κατά την εκπόνηση μιας μελέτης αποκατάστασης μιας ιστορικής κατασκευής ή ενός μνημείου. Τα στάδια αυτά είναι α) η συλλογή – αξιολόγηση γενικών στοιχείων, β) ο έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης, γ) η πρόταση αποκατάστασης – ανασχεδιασμού των επεμβάσεων και δ) η κατασκευαστική υλοποίηση του έργου.

  Στο τρίτο μέρος θα παρουσιαστεί ένα πλήρες παράδειγμα, μιας πραγματικής περίπτωσης ιστορικής κατασκευής.


   Ομιλητής Χαράλαμπος Μπανιωτόπουλος
  Καθηγητής, School of Engineering, University of Birmingham
   Θέμα Σχεδιασμός χαλύβδινων πύργων ανεμογεννητριών. Προκλήσεις και ανοικτά θέματα προς διερεύνηση.
   Ημερομηνία  25/4/2018
   Περίληψη Καθώς τα τεχνολογικά επιτεύγματα στον χώρο της Αιολικής ενέργειας είναι σήμερα αλματώδη, ο άνεμος έχει καταστεί η πρώτη πηγή παραγωγής αειφόρου ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ΗΠΑ και στον Καναδά, και η δεύτερη στην Κίνα. Παρά το αισιόδοξο αυτό γεγονός, το ποσοστό της ενέργειας από άνεμο παγκοσμίως ήταν την προηγούμενη χρονιά μικρότερο του 5% της συνολικής ενέργειας στον πλανήτη, ποσοστό που προφανώς απέχει πολύ από τον στόχο εκείνο που θα επέφερε την εξάλειψη του φαινομένου του θερμοκηπίου. Παρά το γεγονός ότι σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία ανά την υφήλιο πλέον των 350.000 συστημάτων παραγωγής ενέργειας από τον άνεμο, η Αιολική ενέργεια η οποία σημειωτέον αποτελεί τυπικό δείγμα διεπιστημονικού ερευνητικού τομέα, απαιτεί περαιτέρω επενδύσεις και καινοτόμες τεχνολογικά λύσεις στα ανοικτά προβλήματα σχεδιασμού και παραγωγής των συστημάτων Αιολικής ενέργειας.

  Στο πλαίσιο αυτό, στη διάλεξη θα παρουσιαστούν ορισμένα σημαντικά θέματα του σχεδιασμού χαλύβδινων πύργων ανεμογεννητριών από την πλευρά του Πολιτικού Μηχανικού και της διαδικασίας βιομηχανικής παραγωγής τους και θα συζητηθούν ανοικτά ερευνητικά θέματα που αποτελούν προκλήσεις για τους ερευνητές που εστιάζουν τις ερευνητικές τους προσπάθειες στα συστήματα ενέργειας από άνεμο. Επίσης θα παρουσιαστούν και αποτελέσματα των έργων Η2020: HISTWIN Ι, ΙΙ και _Plus, SHOWTIME, WINERCOST και ΗYPERTOWER τα οποία ολοκληρώθηκαν πρόσφατα και είχαν ως ερευνητικό τους αντικείμενο καινοτομίες στον σχεδιασμό πύργων ανεμογεννητριών.


   Ομιλητής Βασιλική Κ. Τσουκαλά
  Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ
   Θέμα Evaluation and Prioritization of Erosion Protection Measures
   Ημερομηνία  2/5/2018
   Περίληψη Περίληψη Αναλυτική διερεύνηση του φαινομένου της διάβρωσης στο παράκτιο μέτωπο από την παραλία Αυλίδας προς την περιοχή Βαθύ στο Δήμο Χαλκίδας. Με βάση την εκτίμηση των υφισταμένων προβλημάτων διάβρωσης και την αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων/ μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον, προτείνεται προτεραιότητα στις άμεσες δράσεις - προτείνονται μέτρα για την προστασία της υπάρχουσας υποδομής. Λόγω της τουριστικής αξίας της περιοχής, δίνεται έμφαση στην ανάλυση της εξέλιξης του φαινομένου διάβρωσης υπό διάφορα σενάρια κλιματικής αλλαγής.


   Ομιλητής Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου
  Καθηγητής ΕΜΠ
   Θέμα Εφαρμογή BIM & PAPERLESS DESIGN και ο νέος ρόλος των μηχανικών στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας και δικτύου
   Ημερομηνία  23/5/2018
   Περίληψη Η παρούσα διάλεξη έχει ως αντικείμενο την παρουσίαση παραδειγμάτων χρήσης τεχνολογίας Β.Ι.Μ. για το σχεδιασμό και την κατασκευή διαφόρων ενεργειακών έργων σε όλο τον κόσμο.

  Η τεχνολογία αυτή αποτελεί τον βασικό κρίκο επικοινωνίας και ανταλλαγής δεδομένων για την κατασκευή των έργων αυτών μέσα σε ένα πολύ περιορισμένο χρονικό πλαίσιο, και δημιουργεί το υπόβαθρο ώστε η δεδομένη γεωγραφική ποικιλομορφία μεταξύ των συντελεστών να αποτελεί το στρατηγικό πλεονέκτημα στην εξέλιξή τους.

  Με την παρούσα διάλεξη θα επιχειρήσουμε να ενθαρρύνουμε μηχανικούς και εταιρίες να ξεπεράσουν τους φραγμούς παλιότερων χρόνων ώστε να τολμήσουν να συμμετέχουν σε μια παγκόσμια αλυσίδα υψηλής αξίας και δικτύου εργασίας.
 • 2016 - 2017 +

   Ομιλητής Αθανάσιος Γαλάνης
  Διδάκτορας ΠΘ
   Θέμα Αυτόνομα οχήματα και έξυπνη οδική υποδομή: Τεχνολογική εξέλιξη και μελλοντικές προκλήσεις
   Ημερομηνία  9/11/2016
   Περίληψη Στις αρχές του 21ου αιώνα, η ανάγκη για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών οδήγησε σε μια τεχνολογική επανάσταση, αυτήν του «αυτόνομου» οχήματος. Στην παρούσα διάλεξη θα παρουσιαστούν η έννοια και τα στάδια τεχνολογικής εξέλιξης των αυτόνομων οχημάτων, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, τα εκτιμώμενα κόστη και οφέλη τους, καθώς και τα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης και οι προοπτικές εφαρμογής τους. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί η έννοια της έξυπνης οδικής υποδομής που αναφέρεται τόσο στην έννοια της βιωσιμότητας των οδών όσο και στην επικοινωνία μεταξύ του οδικού περιβάλλοντος και των οχημάτων, στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και των συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.


   Ομιλητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος
  Καθηγητής
   Θέμα Αριθμητική προσομοίωση κατασκευής σηράγγων με μετροπόντικα
   Ημερομηνία  23/11/2016
   Περίληψη Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται συνεχής βελτίωση των μηχανών κατασκευής σηράγγων τύπου TBM (Tunnel Boring Machines), οι οποίες σε συνδυασμό με την άσκηση πιέσεων εξισορρόπησης των εδαφικών ωθήσεων (Earth Pressure Balanced, EPB) βρίσκουν ευρεία εφαρμογή σε σήραγγες εντός αστικών περιοχών. Η δυνατότητα ελέγχου και περιορισμού των καθιζήσεων με εφαρμογή κατάλληλων πιέσεων στο μέτωπο της σήραγγας, γύρω από την ασπίδα προστασίας και πίσω από τη μόνιμη επένδυση καθιστά τη μέθοδο ιδιαίτερα αποτελεσματική ειδικά στην περίπτωση αλληλεπίδρασης με κτήρια που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τις σήραγγες.

  Παραμένουν εντούτοις αρκετά ερωτήματα αναφορικά με το βαθμό επίπτωσης των παραμέτρων αυτών και τη βέλτιστη ρύθμιση τους ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ασφάλεια (έλεγχος καταναγκασμών σε γειτνιάζοντα κτήρια) με περιορισμό εκδήλωσης φαινομένων χαλάρωσης ή συγκέντρωσης τάσεων στην περιοχή περί τη σήραγγα και τη μόνιμη επένδυση. Οι πρώτες προσπάθειες προσομοίωσης της μεθόδου κατασκευής TBM-EPB ήταν σχετικά απλοποιημένες και περιορίζονταν σε διδιάστατη ανάλυση (2D), ενώ κατά τις αρχικές τριδιάστατες αναλύσεις αγνοείτο η αλληλεπίδραση μεταξύ TBM, του ενέματος περί την ασπίδα και τη μόνιμη επένδυση ή λαμβανόταν υπόψη με θεώρηση ισοδύναμων κατανεμημένων φορτίων στην περιφέρεια της εκσκαφής.

  Η συνεχής εξέλιξη και ανάπτυξη των αριθμητικών μεθόδων δίνει σήμερα τη δυνατότητα πολυσταδιακής τριδιάστατης ανάλυσης κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη όλες οι ανωτέρω συνιστώσες του προβλήματος. Κατά την παρουσίαση περιγράφεται η μεθοδολογία εφαρμογής στο μετρό Θεσσαλονίκης, δίνονται τα αποτελέσματα μετακινήσεων και αποτιμώνται οι επιπτώσεις σε και από κτήρια που βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής του προβλήματος.


   Ομιλητής Χρυσή Λασπίδου
  Αν. Καθηγήτρια
   Θέμα Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ICT) για την αποδοτική χρήση νερού σε επίπεδο σπιτιού και πόλης: Το Ευρωπαϊκό FP7 πρόγραμμα ISS-EWATUS
   Ημερομηνία  7/12/2016
   Περίληψη Το ISS-EWATUS αποτελεί μία διεπιστημονική προσπάθεια ειδικών στη Διαχείριση Υδάτων και στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ICT) να αναπτύξουν ένα έξυπνο σύστημα υποστήριξης για την αποδοτική χρήση νερού και τη διαχείριση υδάτινων πόρων. Το πρόγραμμα ανέπτυξε διάφορες καινοτόμες ICT μεθοδολογίες με στόχο τη διερεύνηση της ανεκμετάλλευτης δυνατότητας για εξοικονόμηση νερού. Ο στόχος επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ενός καινοτόμου πολυπαραγοντικού συστήματος ικανού να βελτιστοποιεί τη διαχείριση νερού και να μειώνει τη χρήση του σε πολλαπλά επίπεδα. Σε επίπεδο πόλεως, αναπτύχθηκε ένα καινοτόμο Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των διαρροών του δικτύου ύδρευσης, μέσα από δυναμική ρύθμιση της πίεσης του δικτύου, ώστε αυτή να είναι προσαρμοσμένη στη ζήτηση. Επίσης διερευνήθηκαν τα ενδεχόμενα οφέλη διαφορετικών προσαρμοσμένων τιμολογιακών πολιτικών στην καταναλωτική συμπεριφορά. Σε επίπεδο οικίας, ένα πληροφοριακό σύστημα που συλλέγει δεδομένα κατανάλωσης νερού στοχεύει στην αύξηση της επίγνωσης του καταναλωτή, με την παρουσίαση των δεδομένων σε κατανοητές μορφές σε έξυπνες συσκευές όπως, smartphone και tablet, ενώ παράλληλα αναπαράγονται σχετικές συμβουλές γύρω από το θέμα της καταναλωτικής συμπεριφοράς και των νέων τεχνολογιών για την εξοικονόμηση νερού. Το ISS-EWATUS αναπτύχθηκε και βαθμονομήθηκε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μελέτης, τη Σκιάθο και το Sosnowiec της Πολωνίας, ώστε να εξασφαλιστεί η ευελιξία και η ευπροσαρμοστικότητά του σε διαφορετικά περιβάλλοντα ύδρευσης.


   Ομιλητής Δημήτριος Σοφιανόπουλος
  Καθηγητής
   Θέμα Δυναμική Απόκριση Υπεράκτιων Κατασκευών Ι. Εισαγωγικά Στοιχεία
   Ημερομηνία  14/12/2016
   Περίληψη Μέσω της Διάλεξης αυτής θα δοθεί μια μάλλον σύντομη περιγραφή των προκαταρκτικών εκείνων γνώσεων, οι οποίες απαιτούνται για την διερεύνηση και την κατανόηση της δυναμικής απόκρισης υπεράκτιων κατασκευών. Η εν λόγω απόκριση είναι όντως πολυπαραμετρική και ισχυρά μη γραμμική, ενώ παράλληλα εμπλέκει διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

  Προς τούτο, θα απευθυνθούμε στα παρακάτω:
  1. Μια σύντομη επισκόπηση της Δυναμικής των Κατασκευών,
  2. Το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο (μαθηματικό και Μηχανικού),
  3. Κάποιες προτεινόμενες βιβλιογραφικές αναφορές και λογισμικό, καθώς και
  4. Τα βασικά στοιχεία της δυναμικής των παράκτιων κατασκευών.

  Ειδικότερα, και εστιάζοντας στο τέταρτο από τα ως άνω σημεία, θα παρουσιαστούν:
  (α) Κατασκευές στο Υπεράκτιο Περιβάλλον και τύποι αυτών
  (β) Προκλήσεις για τον μελετητή, όπως φορτία και υλικά
  (γ) Προσομοίωση και Ανάλυση
  (δ) Πειραματική Αξιολόγηση


   Ομιλητής Αλέξανδρος Κουλίδης
  Στέλεχος ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ
   Θέμα Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον αναπτυξιακό σχεδιασμό μέσω της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Βασικές πτυχές, νέο θεσμικό πλαίσιο, έμπρακτες εφαρμογές
   Ημερομηνία  21/3/2017
   Περίληψη Η διάλεξη του Αλέξανδρου Κουλίδη αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η περιβαλλοντική διάσταση ενσωματώνεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό μέσω της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Οι βασικές πτυχές του θέματος περιλαμβάνουν έννοιες όπως η καταλληλότητα της προληπτικής δράσης, η ανθρωποκεντρική βάση της προστασίας του περιβάλλοντος και ο εξισορροπητικός χαρακτήρας της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Στη συνέχεια, αναλύεται το νέο θεσμικό πλαίσιο, με αναφορά τόσο στην προέλευσή του από το ενωσιακό δίκαιο, όσο και στη χαρτογράφηση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στην πράξη. Επισκοπείται επίσης το περιεχόμενο των περιβαλλοντικών μελετών και τα κρίσιμα σημεία κάθε κεφαλαίου τους. Η διάλεξη ολοκληρώνεται με την παρουσίαση έμπρακτων περιπτώσεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης μεγάλων έργων, στο πλαίσιο της οποίας αναλύονται οι προκλήσεις που ανακύπτουν στη διάρκεια της διαδικασίας, οι απαιτήσεις των επιμέρους επιστημονικών ζητημάτων και τέλος τα πρακτικά αποτελέσματα της διαδικασίας.


   Ομιλητής Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου
  Καθηγητής ΕΜΠ
   Θέμα Δυναμική συμπεριφορά αγωγών μεταφοράς ρευστών με εφαρμογές στο θαλάσσιο περιβάλλον
   Ημερομηνία  3/5/2017
   Περίληψη Εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της δυναμικής συμπεριφοράς αγωγών για θαλάσσιες εφαρμογές. Περιγράφονται όλοι οι γνωστοί μηχανισμοί που επηρεάζουν τη χρονική μεταβολή των εντατικών τους μεγεθών η οποία ακολούθως είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση φαινομένων κόπωσης. Γίνεται μία γενική περιγραφή των διατάξεων αγωγών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρευστών. Εξάγονται οι εξισώσεις δυναμικής ισορροπίας και περιγράφονται συνοπτικά οι μέθοδοι επίλυσής τους. Γίνεται ανάλυση όλων των πιθανών και γνωστών επιδράσεων με σημαντικά αποτελέσματα στη δομική ακεραιότητα των αγωγών. Περιληπτικά, γίνεται συζήτηση επί θεμάτων όπως, τα μοντέλα εσωτερικής ροής, τις διανεμημένες δυνάμεις και του τρόπου εκτίμησής τους, τα φαινόμενα υψίσυχνων ταλαντώσεων λόγω αποκόλλησης φύλλων στροβιλότητας, την ενσωμάτωση ανωστικών σωμάτων κατά μήκος των αγωγών, την αλληλεπίδραση με τον πυθμένα και τέλος τα φαινόμενα δυναμικού λυγισμού και συμπιεστικής φόρτισης.


   Ομιλητής Kυριάκος Ψύχας
  Προϊστάμενος Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής & Ποιότητας Ατμόσφαιρας
   Θέμα Κλιματική Αλλαγή & Ευρωπαϊκή πρακτική – Ο οδικός Χάρτης από την Κοπεγχάγη στο Παρίσι
   Ημερομηνία  9/5/2017
   Περίληψη Συνοπτική παρουσίαση των τελευταίων δεδομένων στα θέματα κλιματικής αλλαγής μέσω και των πρόσφατων εξελίξεων στις παγκόσμιες διαπραγματεύσεις σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών με έμφαση στην Συμφωνία των Παρισίων και θα αναπτυχθούν οι βασικές πολιτικές, μέτρα και στόχοι για την μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η παρουσίαση θα εστιάσει σε συγκεκριμένες τεχνολογίες που προωθούνται όπως π.χ. η δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση άνθρακα και θα εξεταστούν οι προοπτικές στο ιδιαίτερο θέμα της κλιματικής προσαρμογής και οι συνθήκες που διαμορφώνονται από την καινούργια ελληνική νομοθεσία.


   Ομιλητής Χαράλαμπος Μπανιωτόπουλος
  Καθηγητής, School of Engineering, University of Birmingham
   Θέμα Εφαρμογές χάλυβα υψηλής αντοχής σε κατασκευές μεγάλου ανοίγματος ή μεγάλου ύψους
   Ημερομηνία  2/6/2017
   Περίληψη Η χρήση χαλύβων υψηλής αντοχής (400 έως 960/1100 ΜPa) οδηγεί σε σημαντικά ελαφρότερες κατασκευές εφόσον αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί λυγηρότητας και παραμορφώσεων. Παρόλο που οι χάλυβες υψηλής αντοχής χρησιμοποιούνται ευρέως στην αυτοκινητοβιομηχανία και στη βιομηχανία μηχανημάτων από δεκαετίες, ο αριθμός εφαρμογών τους σε κτίρια παραμένει ακόμη και σήμερα περιορισμένος. Οι σύγχρονες ερευνητικές προσπάθειες έχουν ως στόχο τη διερεύνηση καινοτόμων διατομών μελών, συνδέσεων και μεθόδων σχεδιασμού συμπεριλαμβανόμενων των τεχνολογιών προέντασης που επιτρέπουν τη μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων χρήσης χαλύβων υψηλής αντοχής. Η παρουσίαση εστιάζεται σε εφαρμογές κατασκευών μεγάλου ανοίγματος, δείγματος χάριν κλειστών σταδίων και εκθεσιακών χώρων, καθώς επίσης και σε υψηλούς χαλύβδινους πύργους ανεμογεννητριών.
 • 2015 - 2016 +

   Ομιλητής Θ. Χωρίκης
  Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
   Θέμα Monsters of the deep: Rogue Waves
   Ημερομηνία  30/3/2016
   Περίληψη It is common for mid-ocean storm waves to reach seven meters in height, and in extreme conditions such waves can reach heights of fifteen meters. However, for centuries maritime folklore told of the existence of vastly more massive waves that could appear without warning in mid-ocean, against the prevailing current and wave direction, and often in perfectly clear weather. These waves are called rogue waves. A rogue wave is a highly localized phenomenon both in space and duration, most frequently occurring far out at sea. Historically oceanographers have discounted these reports as tall tales, i.e. the embellished stories of mariners with too much time at sea. But in the last years scientists have discovered strong evidence indicating that such massive rogue waves do exist and while the phenomenon has become the subject of recent scientific study, their origin still remains a mystery of the deep. The generating mechanisms of these waves will be the focus of this talk.


   Ομιλητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος
  Καθηγητής
   Θέμα Ανάλυση και Σχεδιασμός Συνδυασμένων Θεμελιώσεων
   Ημερομηνία  6/4/2016
   Περίληψη Αντικείμενο της διάλεξης αποτελεί η πρόταση απλουστευμένης και απλής μεθοδολογίας σχεδιασμού συνδυασμένων θεμελιώσεων στην οποία λαμβάνονται υπόψη η αλληλεπίδραση εδάφους – πασσάλων – κοιτόστρωσης με δυνατότητα συνδυασμού φορτίσεων και άμεσου σχεδιασμού των συστατικών στοιχείων. Η ασφάλεια και οικονομία, η οποία συνοδεύει τη θεώρηση συνδυασμένων θεμελιώσεων (Combined Pile Raft Foundation, CPRF), έχει καταστήσει την προσέγγιση αυτή ελκυστική, ιδιαίτερα στην περίπτωση σημαντικών έργων (ουρανοξύστες, βάθρα γεφυρών μεγάλων ανοιγμάτων).

  Στις συνδυασμένες θεμελιώσεις τα φορτία της ανωδομής μεταφέρονται εν μέρει στους πασσάλους και εν μέρει στην κοιτόστρωση με τρόπο σύνθετο, καθιστώντας το θέμα της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής ιδιαίτερα πολύπλοκο. Παρά την πρόσφατη ανάπτυξη των υπολογιστικών δυνατοτήτων και την πρόταση αποτελεσματικότερων μεθόδων αριθμητικής ανάλυσης παραμένει πρακτικά ανέφικτη η εφαρμογή τρισδιάστατης ανάλυσης κατά την οποία λαμβάνονται όλοι οι καθοριστικοί παράγοντες απόκρισης υπόψη (μη γραμμική συμπεριφορά του εδάφους, μη γραμμική συμπεριφορά στη διεπιφάνεια εδάφους- πασσάλων, συνδυασμοί φορτίσεων από την ανωδομή).

  Η προτεινόμενη μέθοδος πέραν της απλούστευσης δίνει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης σε προγράμματα ανάλυσης κατασκευών και διαστασιολόγησης δομικών στοιχείων.


   Ομιλητής Δρ. Χρήστος Παπαϊωάννου
  Διευθυντής Ερευνών ΙΤΣΑΚ
   Θέμα Η συμβολή της τεχνικής σεισμολογίας στην προστασία των έργων υποδομής
   Ημερομηνία  13/4/2016
   Περίληψη Στα πλαίσια του ζωτικού προβλήματος του περιορισμού των απωλειών και της προστασίας των ανθρώπινων ζωών λόγω της γένεσης ισχυρών σεισμών η Τεχνική Σεισμολογία στη συνεργασίας με την Αντισεισμική Μηχανική μπορεί να συμβάλλει στο τελικό στόχο με σημαντική επιτυχία. Για να υλοποιηθεί αυτό απαιτούνται αξιόπιστα αποτελέσματα τα οποία να βασίζονται στην επεξεργασία δεδομένων μεγάλων χρονικού διαστήματος, με τη χρήση λογισμικών αυξημένων δυνατοτήτων και τη συνεκτίμηση των αβεβαιοτήτων όλων των σταδίων μίας αντίστοιχης μελέτης.

  Στα πλαίσια της παρουσίασης αυτής δίνονται οι πληροφορίες και τα στάδια για τον αξιόπιστο υπολογισμό των επιπτώσεων από τις αναμενόμενες κινήσεις με παραδείγματα και αναλύσεις όχι μόνο από τον Αιγιακό χώρο αλλά και από τη διεθνή εμπειρία. Τα αποτελέσματα των μελετών σεισμικής επικινδυνότητας αποτελούν και τη βάση για την επιλογή ενόργανων δεδομένων (καταγραφές επιταχυνσιογράφων) για υπολογισμούς αναλύσεων Πολιτικού Μηχανικού. Στην παρουσίαση παρατίθενται πληροφορίες για την αξιοποίηση όλων των δεδομένων και μεταδεδομένων τα οποία επηρεάζουν τις τελικές αποφάσεις και αποτελέσματα. Η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα με τη παράμετρο η οποία χρησιμοποιείται.

  Στη παρουσίαση αυτή δίνονται επίσης και πληροφορίες για τις βάσεις επιταχυνσιο-γραμμάτων οι οποίες λειτουργούν και τα δεδομένα των οποίων είναι άμεσα διαθέσιμα στην επιστημονική κοινότητα μέσω Internet.


   Ομιλητής Παναγιώτης Ντακούλας
  Καθηγητής
   Θέμα Μη-γραμμική σεισμική ανάλυση τοξωτού φράγματος διπλής-καμπυλότητας Αλληλεπίδραση φράγματος-κοιλάδας-νερού και επίδραση θερμομηχανικών φαινομένων
   Ημερομηνία  11/5/2016
   Περίληψη Παρουσιάζεται μία σεισμική αξιολόγηση του τοξωτού φράγματος Ταυρωπού βασιζόμενη σε μη-γραμμική αριθμητική προσομοίωση της δυναμικής αλληλεπίδρασης κοιλάδας-φράγματος-ύδατος λεκάνης με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Το τοξωτό φράγμα είναι διπλής καμπυλότητας, έχει ύψος 83m και μήκος στέψης 220m. Αρχικά διερευνάται μέσω αριθμητικής προσομοίωσης της σταδιακής κατασκευής, η πιθανότητα βλάβης (ρηγματώσεων) του σκυροδέματος λόγω ανάπτυξης υψηλών θερμοκρασιών κατά την ενυδάτωση του σκυροδέματος στο στάδιο της κατασκευής. Η σεισμική αξιολόγηση βασίζεται σε μία εκτενή σειρά παραμετρικών διερευνήσεων της επίδρασης της αντοχής του σκυροδέματος, της συμπεριφοράς των κατακόρυφων και οριζόντιων αρμών, της στάθμης του ύδατος λεκάνης, των υδροδυναμικών πιέσεων, της εποχιακής θερμοκρασίας, της ενδοσιμότητας του βράχου της κοιλάδας, των χαρακτηριστικών της σεισμικής διέγερσης, κλπ. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των παραμετρικών αναλύσεων καταδεικνύει την σπουδαιότητα των εν λόγω παραμέτρων και επιβεβαιώνει ότι η σεισμική συμπεριφορά και ασφάλεια του φράγματος είναι ικανοποιητική.


   Ομιλητής Δρ Ρ. Κουρκουλης
  Τεχνικός Διευθυντής του Εργαστηρίου Εδαφοδυναμικής
  ΕΜΠ
  Δρ Μ. Λώλη
  Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Επικεφαλής ομάδας πειραματικών προσομοιώσεων του Εργαστηρίου Εδαφοδυναμικής, ΕΜΠ
   Θέμα Νεωτεριστικά Συστήματα Θεμελιώσεων Υποδομών: Εφαρμογές σε βάθρο γέφυρας και θαλάσσια ανεμογεννήτρια
   Ημερομηνία  22/5/2016
   Περίληψη Επί μέρους παρουσιάσεις:
  1. Νέα συστήματα Θεμελίωσης Ανεμογεννητριών υποβαλλομένων σε ανακυκλική και Σεισμική Φόρτιση
  2. Σεισμική Μόνωση μέσω λικνισμού: Εφαρμογή σε βάθρο γέφυρας

  Στο πρώτο μέρος της παρουσίασης θα παρουσιαστούν τα κυρίαρχα συστήματα θεμελιώσεως ανεμογεννητριών ση θάλασσα. Μεταξύ αυτών, ο μονοπάσσαλος (το ευρύτερα δηλαδή χρησιμοποιούμενο σύστημα) καθώς και το κοίλο ανεστραμμένο φρέαρ θα είναι τα συστήματα στα οποία θα δοθεί η μεγαλύτερη προσοχή με έμφαση –εκτός των άλλων και στα παράδοξα της σεισμικής φόρτισης. Η παρουσίαση θα εστιάσει τόσο στη μηχανική των συστημάτων όσο και στις μεθόδους αριθμητικής προσομοίωσης της συμπεριφοράς τους αλλά και της διαδικασίας έμπηξής τους.

  Στο δεύτερο μέρος, η έμφαση θα είναι καθαρά στον αντισεισμικό σχεδιασμό θεμελιώσεων με εφαρμογή σε βάθρο γέφυρας. Αντί των συμβατικών (και καθιερωμένων μέσα από τους διεθνείς Κανονισμούς) μεθόδων σχεδιασμού των θεμελιώσεων, προτείνεται η προσέγγιση του σχεδιασμού με γνώμονα τις μετακινήσεις τόσο των δομικών στοιχείων της κατασκευής όσο και της θεμελίωσης. Η νέα λογική σχεδιασμού αποτελεί κατ’ ουσίαν μια αντιστροφή του υπάρχοντος Ικανοτικού Σχεδιασμού και πραγματώνεται μέσω της εκούσιας υπο-διαστασεολόγησης της θεμελίωσης. Η μη γραμμική συμπεριφορά του συστήματος εδάφους-θεμελιώσεως έχει ως αποτέλεσμα τη λικνιστική απόκριση της κατασκευής και τον περιορισμό της αδρανειακής φόρτισης που δύναται να μεταδοθεί στην ανωδομή (Λικνιστική Σεισμική Μόνωση). Προκειμένου να διερευνηθούν τρόποι περαιτέρω βελτίωσης της συμπεριφοράς των σεισμικώς μονωμένων –μέσω λικνιστικής απόκρισης του θεμελίου- συστημάτων, προτάθηκαν και διερευνήθηκαν πειραματικά υβριδικές λύσεις θεμελιώσεως οι οποίες εξασφαλίζουν μεν τη λικνιστική απόκριση περιορίζοντας όμως τις παραμένουσες μετακινήσεις.


   Ομιλητής Κ. Α. Μπελιμπασάκης
  Αν. Καθηγητής ΕΜΠ
   Θέμα Κυματική διάδοση στο θαλάσσιο/παράκτιο περιβάλλον με τη μέθοδο συζευγμένων ιδιομορφών (προβλήματα και εφαρμογές)
   Ημερομηνία  27/5/2016
   Περίληψη Παρουσιάζονται αποτελέσματα από την ανάπτυξη και εφαρμογή της θεωρίας συζευγμένων ιδιομορφών (coupled modes) για την πρόβλεψη της διάδοσης υδάτινων κυματισμών σε θαλάσσιο/παράκτιο περιβάλλον με έντονα μεταβαλλόμενη βαθυμετρία. Η συγκεκριμένη μέθοδος μοντελοποιεί τα φαινόμενα της ανάκλασης, διάθλασης, περίθλασης και διασποράς, χωρίς να εισάγει απλουστευτικές παραδοχές (τύπου mild-slope) ως προς τις κλίσεις του πυθμένα. Η θεωρία βασίζεται σε βελτιωμένη αναπαράσταση του πεδίου σε σειρά τοπικών ιδιομορφών, η οποία περιλαμβάνει πρόσθετους κατάλληλους όρους για την ικανοποίηση των συνοριακών συνθηκών στην ελεύθερη επιφάνεια και στο κεκλιμένο πυθμένα. Οι πρόσθετες ιδιομορφές επιταχύνουν σημαντικά την σύγκλιση της αναπαράστασης και καθιστούν τη μέθοδο κατάλληλη για εφαρμογές μεγάλης χωρικής διάστασης. Ακολούθως, με την βοήθεια κατάλληλων θεωρημάτων μεταβολής (variational principles), το πρόβλημα διάδοσης και αλληλεπίδρασης κυματισμών σε ανομοιογενές περιβάλλον αναδιατυπώνεται στην μορφή συστήματος μερικών διαφορικών εξισώσεων ως προς τα πλάτη των ιδιομορφών (coupled modes), το οποίο έχει την ιδιότητα να εξαπλουστεύεται σε μοντέλα ήπιας κλίσης πυθμένα (mild-slope), στις περιοχές όπου η βαθυμετρία μεταβάλλεται αργά και οι κλίσεις του πυθμένα είναι μικρές εξοικονομώντας υπολογιστικό κόστος. Σε διάφορα παραδείγματα εφαρμογών της μεθόδου παρουσιάζονται αποτελέσματα υπολογισμού και συγκρίσεις, από όπου προκύπτουν οι δυνατότητες της παρούσας μεθόδου και καταδεικνύονται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στην μελέτη και ανάλυση των θαλασσίων κυματισμών και των επιδράσεων τους σε πλοία και πλωτές ή σταθερές κατασκευές που λειτουργούν σε περιβάλλον μεταβαλλόμενης βαθυμετρίας και στο παράκτιο περιβάλλον.
 • 1