Μπορείτε να δείτε εδώ το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2019-2020.

Μπορείτε να δείτε εδώ το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2020-2021.