Μπορείτε να δείτε εδώ το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2019-2020.