Λουκάς   

Καθηγητής

Τηλ. : 24210-7-4168
e-mail: aloukas@civ.uth.gr
Ιστότοπος
Βιογραφικό Σημείωμα

 

Προπτυχιακά Μαθήματα
Ταμιευτήρες και Φράγματα
Διαχείριση Ακραίων Υδρολογικών Φαινομένων
Υδρολογική Προσομοίωση και Πρόγνωση
Υδρολογία


Μεταπτυχιακά Μαθήματα
Πλημμύρες
Πρόγνωση Υδρομετεωρολογικών Κινδύνων

Ωρες Γραφείου
Τρίτη 12:00-14:00 
Τετάρτη 11:00-13:00 


Ανακοινώσεις:

 


Εκπαίδευση
Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1988)
M.A.Sc., Civil Engineering, University of British Columbia,Canada (1991)
Ph.D., Civil Engineering, University of British Columbia Canada (1994)


Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
Papaioannou, G., L. Vasiliades and A. Loukas (2015). “Multi-criteria Analysis Framework for Potential Flood Prone Areas Mapping.” Water Resources Management , 29(2), 399-418 (doi: 10.1007/s11269-014-0817-6).
Vasiliades, L., P. Galiatsatou and A. Loukas (2015). “Nonstationary Frequency Analysis of Annual Maximum Rainfall using Climate Covariates”, Water Resources Management, 29(2), 339-358.
Spiliotopoulos, M. and A. Loukas (2015). “Crop coefficient vs NDVI Relationships derived from in-situ observations for a daily estimation of water needs for Karla watershed, Greece”, European Journal of Remote Sensing (Submitted).
Sunyer, M.A., Y. Hundecha, D. Lawrence, H. Madsen, P. Willems, M. Martinkova, K. Vormoor, G. Bürger, J. Kriaučiūnienė, A. Loukas, M. Osuch and I. Yücel (2015). “Inter-comparison of statistical downscaling methods for projection of extreme precipitation in Europe”, Hydrological and Earth System Sciences (Submitted).
Hundecha, Y., M. A. Sunyer, D. Lawrence, H. Madsen, P. Willems, G. Bürger, J. Kriaučiūnienė, A. Loukas, L. Vasiliades, M. Martinkova, M. Osuch, B. von Christierson, K. Vormoor and I. Yücel (2015). “Inter-comparison of statistical downscaling methods for projection of extreme flow indices across Europe”, Journal of Hydrology (Submitted).