Η Συντονιστική Επιτροπής Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών προκηρύσσει διαγωνισμό εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στα παρακάτω γνωστικά πεδία (απόφαση 05ης/05-04-2017 Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης):

- Μελέτη χωροχρονικής εξέλιξης τρωτότητας δικτύων ύδρευσης μέσω ανάλυσης χρονοσειρών αστοχιών και χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
- Διαχείριση κύκλου αστικού νερού σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής
- Προχωρημένη πειραματική διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς κοίλων δοκιμίων αμμωδών εδαφών σε μονοτονική και ανακυκλική φόρτιση με στόχο την ενίσχυση της αντοχής έναντι ρευστοποίησης
- Ανάπτυξη συστήματος τεχνητής νοημοσύνης γαι τη λήψη προκαταρκτικών λύσεων υδραυλικών προβλημάτων με τη χρήση υπολογιστικής ρευστομηχανικής

Tα δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Προδιαγραφές ηλεκτρονικής υποβολής

To σύνολο των δικαιολογητικών (εκτός των συστατικών επιστολών) θα κατατεθεί σε συμπιεσμένη μορφή (.zip, .rar) που θα περιέχει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, αποκλειστικά σε μορφή PDF, όπως περιγράφεται παρακάτω. Το αρχείο θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
 
Δικαιολογητικά

Ηλεκτρονικά αρχεία

Έντυπη αίτηση

1.ΑΙΤΗΣΗ.PDF

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

2.BIO.PDF

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 3.TAYTOTHTA.PDF
Αντίγραφα πτυχίων

4a.ΠΤΥΧΙΟ.PDF

4b.MSC.PDF

Κλπ

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

5.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ.PDF

Αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων)

6a.ENGLISH-C2.PDF

6b.GERMAN-C1.PDF

Κλπ

Περίληψη διπλωματικής εργασίας

7.THESIS_SUMMARY.PDF

Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων

8.PAPERS.PDF

Όλες οι δημοσιεύσεις να οργανωθούν σε ενιαίο αρχείο PDF. Διαφορετικά να χρησιμοποιηθεί το εξής format

8a.PAPER1.PDF

8b.PAPER2.PDF

κλπ.

Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ

9a.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ1.PDF

9b.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ2.PDF

κλπ.

Ερευνητική Πρόταση

10.ΠΡΟΤΑΣΗ.PDF

 
 
Παρατηρήσεις

Να διατηρηθεί η αρίθμηση που υπάρχει στην αρχή του ονόματος των αρχείων ακόμη και αν απουσιάζει κάποιο από τα προαιρετικά δικαιολογητικά.
Μέγιστο μέγεθος συμπιεσμένου αρχείου 8Mb
ΠΡΟΣΟΧΗ: OI ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών έως και την 31η Μαϊου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος