Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

 • Ευριπίδης Μυστακίδης, Καθηγητής (συντονιστής)
 • Αντώνης Λιακόπουλος, Καθηγητής
 • Νίκος Ηλιού, Καθηγητής
 • Δημήτριος Σοφιανόπουλος, Καθηγητής
 • Πάνος Ντακούλας, Καθηγητής
 • Θεοφάνης Γραμμένος, Επίκ. Καθηγητής (σύνδεσμος με την επιτροπή Προγραμματισμού Μαθημάτων και Εξετάσεων)
Διοικητική υποστήριξη: Ε. Κοτρώτσιου, Μ. Σπινάσα
Γραμματειακή υποστήριξη Γ. Μπαλαμώτη, Χ. Βούλγαρη, Β. Βασιλείου


Επιτροπή Εξωστρέφειας, Ερευνητικής Ανάπτυξης και Συνεργασιών 

 • Χρυσή Λασπίδου, Καθηγήτρια (συντονίστρια)
 • Βασιλική Κατσαρδή, Επικ. Καθηγήτρια
 • Λάμπρος Κούτας, Επίκ. Καθηγητής
 • Γιώργος Εφραιμίδης, Επίκ. Καθηγητής
 • Παντελής Κοπελιάς, Επίκ. Καθηγητής
Τεχνική και διοικητική υποστήριξη: Κ. Οικονομίδης, Μ. Σπηλιωτόπουλος, Σ. Μίμης

Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης 

 • Ευριπίδης Μυστακίδης, Καθηγητής (συντονιστής)
 • Νικήτας Μυλόπουλος, Καθηγητής
 • Πολυξένη Καλλιόγλου, Λέκτορας
Διοικητική υποστήριξη: Β. Καραφύλλη, Α. Φράγκου


Επιτροπή Προγραμματισμού Μαθημάτων και Εξετάσεων 

 • Θεοφάνης Γραμμένος, Επίκ. Καθηγητής (συντονιστής)
 • Βασιλική Κατσαρδή, Επίκ. Καθηγήτρια
Διοικητική υποστήριξη: Ε. Κοτρώτσιου, Μ. Σπινάσα


Επιτροπή Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Παρακολούθησης Έργου Ανέγερσης Κτιρίου ΤΠΜ

 • Ολυμπία Παναγούλη, Επίκ. Καθηγήτρια (συντονίστρια)
 • Παντελής Κοπελιάς, Επίκ. Καθηγητής
 • Γιώργος Εφραιμίδης, Επίκ. Καθηγητής
Διοικητική και τεχνική υποστήριξη: Α. Κουτσελίνης


Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης 2018-2020 (ΟΜΕΑ) 

 • Πάνος Ντακούλας, Καθηγητής (συντονιστής)
 • Κώστας Βογιατζής, Καθηγητής, Μέλος (σε περίπτωση απουσίας του αναπλήρωση από Παντελή Κοπελιά, Επίκ. Καθηγητή) 
 • Χρυσή Λασπίδου, Καθηγήτρια, Μέλος
 • Χρήστος Παπακωνσταντίνου, Επίκ. Καθηγητής (υπεύθυνος συστήματος ΑΔΙΠ)
Τεχνική υποστήριξη: Κ. Οικονομίδης, Λ. Βασιλειάδης


Επιτροπή Δεοντολογίας

 • Λιακόπουλος Αντώνιος, Καθηγητής (συντονιστής)
 • Ευριπίδης Μυστακίδης, Καθηγητής
 • Πάνος Ντακούλας, Καθηγητής
 • Νίκος Ηλιού, Καθηγητής

Συντονιστική Επιτροπή Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (2018-2020)

 • Θεόδωρος Καρακασίδης, Καθηγητής (συντονιστής)
 • Βασίλης Κανακούδης, Καθηγητής
 • Δημήτρης Σοφιανόπουλος, Καθηγητής
Διοικητική υποστήριξη: Β. Βασιλείου


Επιτροπή Ακαδημαϊκών Συμβούλων

 • Παντελής Κοπελιάς, Επίκ. Καθηγητής (συντονιστής)
 • Γιώργος Εφραιμίδης, Επίκ. Καθηγητής
 • Κεραμάρης Ευάγγελος, Επίκ. Καθηγητής
 • Λάμπρος Κούτας, Επίκ. Καθηγητής
 • Θεοφάνης Γραμμένος, Επίκ. Καθηγητής

Πρακτική Άσκηση (2018-2020)

 • Επιστημονική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης: Πολυξένη Καλλιόγλου, Λέκτορας 

      Σύμβουλοι Πρακτικής Άσκησης (ΣΤ 17/21-11-2018)
 • Βασιλική Κατσαρδή, Επίκ. Καθηγήτρια, Τομέας Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής
 • Ολυμπία Παναγούλη, Επίκ. Καθηγήτρια, Τομέας Δομοστατικής
 • Παντελής Κοπελιάς, Επίκ. Καθηγητής, Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Γεώργιος Εφραιμίδης, Επίκ. Καθηγητής, Τομέας Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής

     Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΣΤ 17/21-11-2018)
 • Πολυξένη Καλλιόγλου, Λέκτορας      
 • Γεώργιος Εφραιμίδης, Επ. Καθηγητής
 • Μαριλένα Σπινάσα, Υπάλληλος Γραμματείας Τμήματος

     Επιτροπή Ενστάσεων (192/16-02-2018 Απόφαση Συγκλήτου)
 • Κεραμάρης Ευάγγελος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών     
 • Σηφάκη Ευγενία, Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
 • Οικονόμου Αθηνά, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


Επιτροπή Βιβλιοθήκης

 • Γιώργος Εφραιμίδης, Επίκ. Καθηγητής (Τακτικό μέλος)
 • Χρήστος Παπακωνσταντίνου, Επίκ. Καθηγητής (Αναπληρωματικό μέλος)

Επιτροπή Κατατακτήριων Εξετάσεων

 • Ευριπίδης Μυστακίδης, Καθηγητής
 • Θεοφάνης Γραμμένος, Επίκ. Καθηγητής
 • Δημήτριος Σοφιανόπουλος, Καθηγητής
 • Θεόδωρος Καρακασίδης, Καθηγητής
 • Βασιλική Κατσαρδή, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Ολυμπία Παναγούλη, Επίκ. Καθηγήτρια
 • Γεώργιος Εφραιμίδης, Επίκ. Καθηγητής

Υποεπιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Τμήματος για θέματα μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών:

 • Παναγιώτης Ντακούλας, Καθηγητής
 • Δημήτριος Σοφιανόπουλος, Καθηγητής
 • Βασίλειος Κανακούδης, Καθηγητής