Γενικές Ανακοινώσεις



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»  (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017), να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση σε ειδικά διαμορφωμένη σελίδα. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος.
Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων εδώ

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:                                                                                     
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://grad.civ.uth.gr): Παρασκευή 19/02/2021
 
Διεύθυνση και πληροφορίες:
Γραμματεία Π.Μ.Σ. Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών,
Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος
τηλ.: 2421-074173, ώρες: 12:00-15:00
(e-mail:grad-civ@uth.gr, διαδίκτυο: http://grad.civ.uth.gr).

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ
Καθηγητής Αιμίλιος Κωμοδρόμος