Γενικές Ανακοινώσεις

Μπορείτε να δείτε εδώ το πρακτικό ανακήρυξης των υποψηφίων για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.