Γενικές Ανακοινώσεις

Ενόψει του εορτασμού του Πολυτεχνείου και για την τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς Κορωνοϊού, ο Κοσμήτορας και οι Πρόεδροι των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Π.Θ. εισηγούνται στον Πρύτανη του Ιδρύματος την αναστολή των μαθημάτων και κάθε ακαδημαϊκής δραστηριότητας για την Τρίτη 16.11.2021 από τις 15:00 και την Τετάρτη 17.11.2021 (ημέρα εορτασμού του Πολυτεχνείου).