Γενικές Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι οι διαλέξεις ενισχυτικής διδασκαλίας των μαθημάτων "Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Συστημάτων Μεταφορών" και "Σχεδιασμός Ειδικών Συγκοινωνιακών Υποδομών" δεν θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.