Ανακοινώσεις Σπουδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Οπλισμένο Σκυρόδεμα ΙΙ»
(7ο εξάμηνο)
Ανακοινώνεται ότι το μάθημα της Τρίτης 22/12/2020 αναβάλλεται. 
Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19/01/2021
και ώρα 09:00-11:00
 
Ο διδάσκων
Λάμπρος Κούτας
Επίκουρος Καθηγητής