Ανακοινώσεις Σπουδών

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
«Προεντεταμένο Σκυρόδεμα»
(9ο εξάμηνο)
Ανακοινώνεται ότι το μάθημα της Τρίτης 22/12/2020 αναβάλλεται. 
Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19/01/2021
και ώρα 11:00-13:00 
 
Ο διδάσκων
Λάμπρος Κούτας
Επίκουρος Καθηγητής