Ανακοινώσεις Σπουδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Πειραματική Εδαφομηχανική»    (7ο εξάμηνο)
Ανακοινώνεται ότι το μάθημα της 7ης Ιανουαρίου 2021 αναβάλλεται και πως η αναπλήρωσή του θα πραγματοποιηθεί στις 11-01-2021 και ώρα 14:00-18:00.

Η διδάσκουσα
Π. Καλλιόγλου