Ανακοινώσεις Σπουδών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 1ου έτους ότι η παράδοση του μαθήματος Φυσική Ι της 24/11 δε θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.
Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση σε συνεννόηση με τους φοιτητές.

Ο διδάσκων 
Μάριος Σπηλιωτόπουλος