Η παραγγελία  των προτεινόμενων δωρεάν συγγραμμάτων ανά προπτυχιακό μάθημα, πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας "Εύδοξος".