Η έρευνα και οι διδακτικές ανάγκες του Τμήματος υποστηρίζονται από τα ακόλουθα εργαστήρια:

Εφαρμογών Πληροφορικής 

Τομέας Γεωτεχνικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Γεωτεχνικής Μηχανικής 
• Υπολογιστικής Γεωτεχνικής Μηχανικής

 

Τομέας Δομοστατικής

• Ανάλυσης και Σχεδιασμού Κατασκευών
• Tεχνολογίας και Kατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος
• Αντοχής Υλικών και Μικρομηχανικής

Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακών Υποδομών και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Oδοποιίας
• Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών Έργων (Ε.Π.Α.Σ.Ε.) 

• Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας - TTLog
 

Τομέας Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

• Yδρομηχανικής και Περιβαλλοντικής Tεχνικής
• Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων