Για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας από Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές εκτός Δικτύου Π.Θ., θα πρέπει να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου - VPN (οδηγίες). Η σύνδεση χρήστη στο VPN γίνεται με τον ιδρυματικό λογαριασμό του.

Προτείνεται η χρήση του OpenVPN (οδηγίες OpenVPN).

Οι χρήστες MacOS προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό Tunnelblick και να προσέξουν το πρώτο σημείο της ακόλουθης οδηγίας.

Υπηρεσίες που προσφέρει η Ηλεκτρονική Γραμματεία

Είσοδος στην Ηλεκτρονική Γραμματεία