Μπορείτε να διαβάσετε  την υπ' αριθμ. 142413 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών και μετακινήσεων α) βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και β) για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες.