Στους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την τηλεκπαίδευση και τη διεξαγωγή εξετάσεων με χρήση του MS-TEAMS και του eClass.