Ακαδημαϊκό ημερολόγιο πανεπιστημιακού έτους 2022-2023

(27.9.2021) Τροποποίηση ακαδημαϊκου ημερολογίου πανεπιστημικού έτους 2021-2022

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο πανεπιστημιακού έτους 2021-2022