New logo sm
civ.jpg

Εκπαίδευση

Προεδρικό Διάταγμα 177/1993: Ίδρυση Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Νόμος 4009/2011
: Δομή, λειτουργια, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Νόμος 4076/2012
: Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις

Εγκύκλιος εφαρμογής Ν.4009 και Ν.4076

Εγκύκλιος περί επιδόματος βιβλιοθήκης

Νόμος 4485/2017: Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις

Νόμος 4547/2018: Δομές Εκπαίδευσης (Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις)


Νόμος 4559/2018
Μέλη ΔΕΠ