civ-Picture2.jpg

Γενικές Ανακοινώσεις

ECTS

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

(Α) Λίστα με τα στοιχεία των μαθημάτων στα ελληνικάΓενικές πληροφορίες μαθήματος:

Τίτλος μαθήματος:

Ειδικές Χωρικές Αναλύσεις και Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης σε έργα Πολιτικού Μηχανικού

Κωδικός μαθήματος:

CE08-xx

Πιστωτικές μονάδες:

5

Φόρτος εργασίας (ώρες):

120

Επίπεδο μαθήματος:

Προπτυχιακό              þ

Μεταπτυχιακό                        ¨

Τύπος μαθήματος:

Υποχρεωτικό               ¨

Επιλογής                     þ

Κατηγορία μαθήματος:

Κορμού                        ¨

Κατεύθυνσης              ¨

Εξάμηνο διδασκαλίας:

9ο

Ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως:

4

Αντικείμενο του μαθήματος (ικανότητες που αποκτώνται και αποτελέσματα μάθησης):

Εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές, τις μεθόδους και τις εφαρμογές της τηλεπισκόπησης, με έμφαση στην φωτοερμηνεία αναλογικής και ψηφιακής εικόνας και στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας με τη χρησιμοποίηση κατάλληλου λογισμικού. Δίνεται έμφαση στη διάκριση μεταξύ διαφορετικών μεθόδων – προσεγγίσεων και τον συνδυασμό τους. Αποκτώνται επιπλέον δεξιότητες στην ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών, απαραίτητων για το σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων πολιτικού μηχανικού. Το μάθημα εμβαθύνει επίσης στην Επιστήμη της Γεωγραφικής Πληροφορίας σε συνέχεια των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί στο υποχρεωτικό μάθημα ΓΣΠ και εστιάζει στη μελέτη και ανάλυση Έργων Υποδομής που έχουν χωρικές διαστάσεις. Τέλος, το μάθημα περιλαμβάνει ένα σύνολο ποσοτικών μεθόδων και τεχνικών για την διερεύνηση, υποδειγματοποίηση (modeling) και απεικόνιση, χρονικών και χωρικών φαινομένων και διαδικασιών, που αποσκοπούν στην ερμηνεία τους και στην υποστήριξη της διαδικασίας λήψης σχετικών αποφάσεων.

Προαπαιτούμενα:

Φυσική Ι

Φυσική ΙΙ

Πιθανότητες και Στατιστική

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Τεχνικές Σχεδιάσεις και CAD

           
Πληροφορίες για το διδάσκοντα:

Ονοματεπώνυμο:

Δρ. Μάριος Σπηλιωτόπουλος –Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης

Βαθμίδα:

Ε.ΔΙ.Π.

Γραφείο:

 
Τηλ. – Site:

τηλ.: 24210-74177-74115

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Άλλοι διδάσκοντες:

 
Ειδικές πληροφορίες μαθήματος:

Α/Α εβδομάδας διδασκαλίας

Περιεχόμενα του μαθήματος

Ώρες

Παρακολούθησης

Προετοιμασίας εκτός ωρών παρακολούθησης

1

Βασικές έννοιες Μαθηματικών και Φυσικής, αρχές, μέθοδοι, τεχνικές και εφαρμογές Φωτοερμηνείας - Τηλεπισκόπησης.

4

2

2

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα. Φωτογραφικοί και λοιποί Παθητικοί και Ενεργητικοί Δέκτες.

4

2

3

Συστήματα και Προγράμματα απόκτησης πληροφοριών Γης και Περιβάλλοντος από εναέριες και διαστημικές πλατφόρμες. Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα. Κύριες εφαρμογές.

4

2

4

Μεθοδολογία ανάλυσης, ψηφιακής επεξεργασίας και ερμηνείας αεροφωτογραφιών και λοιπών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων (πολυφασματικών, θερμικών, radar). Προεπεξεργασία εικόνων. Ραδιομετρική, γεωμετρική, και ατμοσφαιρική διόρθωση.

4

3

5

Ψηφιακές επεξεργασίες εικόνων για την οπτική παρουσίαση και βελτίωσή τους. Φασματικές Υπογραφές. Ιστογράμματα. Ενίσχυση πολυφασματικών εικόνων με χρήση τεχνικών γραμμικής επέκτασης ιστογράμματος. Μετασχηματισμοί πολυφασματικών εικόνων. Φίλτρα.

4

3

6

Αναδόμηση και σύμπτυξη εικόνων. Αλγεβρικές πράξεις. Δείκτες βλάστησης και εδαφών. Κύριες συνιστώσες.

4

3

7

Eπιβλεπόμενες ταξινομήσεις. Θεωρία Bayes και Μέγιστης Πιθανοφάνειας. Ταξινόμηση με βάση την Ευκλείδεια και την Απόσταση Mahalanobis. Ακρίβειες Ταξινομήσεων και Υπολογισμός Σφαλμάτων. Mη επιβλεπόμενες ταξινομήσεις. Μεθοδολογικά θέματα ταξινομήσεων.

4

3

8

Εφαρμογή αλγόριθμων παρακολούθησης αλλαγών. Ολοκληρωμένη ανάλυση τηλεσκοπικών απεικονίσεων και θεματικών χαρτών. Εφαρμογές στην παρακολούθηση οικοσυστημάτων, στη χαρτογράφηση χρήσεων-κάλυψης γης, στην εκτίμηση καλλιεργούμενων εδαφών, δασικών εκτάσεων, και υδάτινων πόρων. Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές για επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων τύπου LANDSAT TM, ETM+, SPOT, Quickbird, IKONOS που αφορούν διάφορες περιοχές (π.χ. Ελλάδας).

4

3

9

Δειγματοληψία και αποτίμηση ακρίβειας. Παραδείγματα.

4

3

10

Εφαρμογές στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού (κατασκευή και παρακολούθηση των τεχνικών έργων, κτηματολόγιο, θέματα αστικού και αγροτικού χώρου, εφαρμογές καλύψεων και χρήσεων γης, αρδεύσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα, εκτίμηση υδατικών αναγκών, κλιματική αλλαγή, θέματα Οδοποιίας- Οδοστρωμάτων, Γεωδαισίας, Γεωτεχνικής Μηχανικής και Παράκτιας Μηχανικής).

4

3

11

Εισαγωγή στα λογισμικά ERDAS IMAGINE ή/και ENVI. Πρακτική εξάσκηση στο Εργαστήριο. Ασκήσεις σε προεπεξεργασία εικόνων και σε τεχνικές ταξινόμησης (classification).

4

3

12

Ταξινόμηση και ομαδοποίηση χωρικών δεδομένων. Χωρικοί δείκτες εξειδίκευσης. Τοπική συσχέτιση και χωρική αυτοσυσχέτιση. Δείκτες χωρικής αυτοσυσχέτισης.  

4

3

13

Μοντελοποίηση χωρικών προτύπων σε ΓΣΠ.  

4

4

14

Προχωρημένες τεχνικές χωρικής παρεμβολής (σημεία, γραμμές, πολύγωνα).  

4

4


Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Ελληνική Βιβλιογραφία:

Καρτάλης Κ. και Φείδας Χ., 2006. Αρχές και Εφαρμογές Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, εκδόσεις Γκιούρδας, Αθήνα.

Μερτίκας Σ., 2006. Τηλεπισκόπηση και Ψηφιακή Ανάλυση Εικόνας, Εκδόσεις Ίων, Αθήνα.

Μηλιαρέσης, Γ. Χ., 2003. Φωτοερμηνεία – Τηλεπισκόπηση, Εκδόσεις Ίων, Αθήνα.

Περάκης, Κ., Μωυσιάδης, Α., Φαρασλής, Ι. 2015. Η τηλεπισκόπηση σε 13 ενότητες. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1853.

 

Ηλιοπούλου, Π., 2015. Γεωγραφική ανάλυση. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (http://hdl.handle.net/11419/2059).

Καλογήρου, Σ., 2015. Χωρική ανάλυση. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (http://hdl.handle.net/11419/5029).

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία:

Burrough, P.A., and R.A. McDonnell, 1998. «Principles of Geographical Information Systems», Oxford University Press, Oxford, ISBN: 978-0198233657.

Heywood, I., S. Cornelius, and S. Carver, 2012. «An Introduction to Geographical Information Systems», 4th Εd., Prentice Hall, Pearson, ISBN: 978-0273722595.

Longley, P.A., M.F. Goodchild, D.J. Maguire, D.W. Rhind, 2015. «Geographic Information Systems and Science», 4th Εd., Wiley, ISBN: 978-1118676950.

Μέθοδος διδασκαλίας (επιλέξτε και περιγράψτε εφόσον κρίνεται απαραίτητο - βαρύτητα):

Παραδόσεις   

þ

Προφορικές παραδόσεις του διδάσκοντα που καλύπτουν το θεωρητικό μέρος του μαθήματος

70%

Διαλέξεις

¨

 
Προβολές

¨

 
Εργαστήρια

¨

……….%

Ασκήσεις

þ

Επίλυση Προβλημάτων – Εφαρμογών

30%

Επισκέψεις σε εγκαταστάσεις

¨

……….%

Άλλη (περιγράψτε):

……………………….

¨

……….%

ΣΥΝΟΛΟ

  100%