New logo sm
civ.jpg

Σας γνωρίζουμε ότι στο Νόμο 4009 ορίζεται η δυνατότητα του φοιτητή να διακόψει τις σπουδές του προσωρινά (Αναστολή φοίτησης), (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τεύχος πρώτο, στο άρθρο 80, παράγραφο 9δ):

"Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία της οικείας σχολής, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη διπλώματος σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρούνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ' όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή."

Όσοι από τους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών επιθυμούν να αναστείλουν (διακόψουν) τη φοίτησή τους, θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος στην έναρξη του Ακαδημαϊκού Εξαμήνου, τα εξής δικαιολογητικά:

1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 η οποία θα απευθύνεται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, με συμπληρωμένα τα στοιχεία του φοιτητή, και το κινητό του τηλέφωνο (υποχρεωτικά), τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) του φοιτητή (υποχρεωτικά), το/α ακαδημαϊκό/ά Έτος/η ή εξάμηνο/α που αφορά στην αναστολή φοίτησης,

2) Θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής στην Υπέυθυνη Δήλωση από Κ.Ε.Π. ή από Αστυνομικό Τμήμα. Όταν η προσκόμιση γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο στη Γραμματεία δε χρειάζεται θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

3) Την αστυνομική ταυτότητα (όταν η προσκόμιση των στοιχείων γίνεται από τον ίδιο τον φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος), ή ευκρινές φωτοαντίγραφο όταν αποστέλλεται με ταχυδρομείο ή courier ή τρίτο πρόσωπο.

4) Πάσο 

Η διαδικασία υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης για αναστολή φοίτησης γίνεται πάντα πριν την έναρξη του Ακαδημαϊκού Εξαμήνου για το οποίο ζητείται η αναστολή.