New logo sm
banners7.jpg

Ονοματεπώνυμο Τίτλος Διατριβής Επιβλέπων Καθηγητής
Αγγέλης Χρήστος   Ηλιού Νικόλαος
Αντωνίου Δέσποινα   Ντακούλας Παναγιώτης
Βαλαμβάνος Παναγιώτης Διερεύνηση της Βιώσιμης λειτουργίας Μητροπολιτικών Μέσων Σταθερής Τροχιάς (Μ.Μ.Σ.Τ.), με εφαρμογή 3D δυναμικού ακουστικού μοντέλου πρόβλεψης εδαφομεταφερόμενου θορύβου & δονήσεων, στο αστικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής Βογιατζής Κωνσταντίνος
Βαλασάκη Μαρία   Παπακωνσταντίνου Χρήστος
Βαλιάκου Ευτυχία

Διερεύνηση νέων, φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και τεχνικών για την ενίσχυση υφιστάμενων κατασκευών

Χρήστος Παπακωνσταντίνου-Λάμπρος Κούτας
Γερολυμάτου Γεωργία Ολιστική θεώρηση των επιπτώσεων της λειτουργίας των διεθνών 
αεροδρομίων στο ακουστικό περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή με 
έμφαση σε παραμέτρους υγείας και ενόχλησης
Βογιατζής Κωνσταντίνος
Γκαβαρδίνας Ιωάννης   Σοφιανόπουλος Δημήτριος
Γκίκας Αναστάσιος   Σοφιανόπουλος Δημήτρης
Γκούτζίνη Ανδρομάχη   Ηλιού Νικόλαος
Δημόπουλος Χρήστος   Κωμοδρόμος Αιμίλιος
Ζαφειροπούλου Βασιλική Συνάρτηση διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου από τη λειτουργία μητροπολιτικών υπόγειων συστημάτων σταθερής τροχιάς στο εσωτερικό τυπικών ελληνικών κτηρίων σε διάφορες εδαφικές συνθήκες. Βογιατζής Κωνσταντίνος
Ηλιάδου Ευδοκία   Ηλιού Νικόλαος
Κατσαρού Ιωάννα Η θεματική περιοχή της διδακτορικής διατριβής μου είναι ''Λειτουργικός και Γεωμετρικός Σχεδιασμός Δευτερεύον Αστικού Οδικού Δικτύου με έμφαση στην ασφάλεια και την περιβαλλοντική συμβατότητα'. Ηλιού Νικόλαος
Κατσιάνης Νικόλαος   Ηλιού Νικόλαος
Κορδάτου-Χρισσαϊτη Αδριανή   Μυστακίδης Ευριπίδης
Κουκούλη Παναγιώτα  Προβλήματα ατελειών και επαφών σε φλεξοηλεκτρικα υλικά. Πάνος Γουργιώτης
Κουρεμένου Βασιλική Εκτίμηση και Χωροθέτηση πλημμυρικού κινδύνου σε αστικό περιβάλλον με χρήση εργαλείων γεωαναφοράς και η επίδραση του αστικού οδικού δικτύου Κανακούδης Βασίλειος
Λιάσκος Ιωάννης  Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου διερεύνησης των τεχνικο-γεωλογικών, περιβαλλοντικών και μορφολογικών συνθηκών και παραμέτρων σχετικά με την αναζήτηση και χωροθέτηση δανειοθαλάμων αδρανών και αποθεσιοθαλάμων στα έργα Διαδρόμου (Οδοποιία – Σιδηροδρομική) αλλά και εν γένει στα Τεχνικά Έργα μεγάλης κλίμακας. Ηλιού Νικόλαος
Λεουσίδης Αλέξανδρος Πειραματικός και Υπολογιστικός προσδιορισμος πεδίου ταχυτήτων ροής ρευστού (Νερού) σε ανοικτό αγωγό, λόγω χωρικής θερμοκρασιακής μεταβολής." Κεραμάρης Ευάγγελος
Μακρίδου Ελισάβετ   Ηλιού Νικόλαος
Μιχαηλίδου Καλλιόπη Διαχείριση χρήσης αγροτικού νερού Λουκάς Αθανάσιος
Μοναστηρίδου Ματθίλδη Δομοστατικός σχεδιασμός και ανάλυση τοιχοπληρωμένων πλαισίων Ο.Σ. ενισχυμένων με προηγμένα υλικά. Κούτας Λάμπρος
Πανάγος Απόστολος   Κωμοδρόμος Αιμίλιος
Πανταζή Βασιλική Λυγισμός Επίπεδων Ευθύγραμμων και Καμπύλων Χαλύβδινων Φορέων με βάση τη Θεωρία των Καταστροφών. Σοφιανόπουλος Δημήτριος
Παπαβασιλείου Ζωή   Κανακούδης Βασίλειος
Παπαδοπούλου Αναστασία   Κανακούδης Βασίλειος
Σκυριανού Ιωάννα Νέα γενιά βιώσιμων σύνθετων υλικών για την δομική αναβάθμιση κατασκευών: Πειραματική και αναλυτική μελέτη. Παπακωνσταντίνου Χρήστος
Σπηλιωτόπουλος Γιώργος Ακραίοι κυματισμοί σε ενδιάμεσα και ρηχά νερά, πιθανότητες εμφάνισης και συσχετισμός με τα μεγέθη σχεδιασμού των κατασκευών Βανέσσα Κατσαρδή
Στεργίου Κωνσταντίνος   Καρακασίδης Θεόδωρος
Τζιάτζιος Γεώργιος Αποτίμηση και Πρόβλεψη των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στους Υπόγειους Υδατικούς Πόρους Μυλόπουλος Νικήτας
Τζήκα Κωστοπούλου Δανάη Αξιοποίηση δεδομένων κοινωνικής δικτύωσης με εντοπισμό θέσης για την εκτίμηση της ζήτησης για μετακινήσεις σε αστικές περιοχές. Ναθαναήλ Ευτυχία
Τρίμη Πολυάνθη-Μαρία   Λιακόπουλος Αντώνιος
Τσινούδη Αθανασία   Κατσαρδή Βασιλική
Χατζόγλου Ευστάθιος   Λιακόπουλος Αντώνιος
Χριστοδούλου Κωνσταντίνος   Ηλιού Νικόλαος
Language

Επιλογές